فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

ملتی که برای خدا و اسلام قیام کرده است سرد نمی شود

ملتی که برای خدا و اسلام قیام کرده است، این ملت تا اسلام هست به جای خودش ایستاده است و خدمت می کند. این ملت برای دنیا قیام نکرده است که اگر چنانچه جوانش گرفته شد رو برگرداند. این ملت قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمه هدی است، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سیدالشهداست. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به اینطور امور سرد و سست نمی شود. همه قدرت های عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزه خودشان نخواهند برگرداند.(157)

7 - اشاعه معنویت و اقامه عدالت

انبیاء برای خدمت های معنوی و اقامه عدل مبعوث شده اند

لازم است به رهبر محترم آتیه یا شورای رهبری تذکری برادرانه و مخلصانه بدهم. رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلام بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ اندیشی خود وادارد آن همان است که مولای ما علی ابن ابیطالب درباره آن گوشزد فرموده است. اساساً انبیاء خدا صلواة الله و سلامه علیهم مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمت های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمدیدگان و اقامه عدل، عدل فردی و اجتماعی.(158)