فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

باید معتقد به تمام اصول اسلام بود

من نسبت به انجمن های اسلامی همه کشور، اعم از انجمن های اسلامی دبیرستان های سراسر کشور یا سایر انجمن های اسلامی که در همه جا بحمدالله تحقق پیدا کرده است، چند کلمه ای صحبت دارم یکی اینکه این نامگذاری، که انجمن اسلامی در هرجا باشد، این یک تعهدی است از طرف انجمن ها نسبت به اسلام و آن تعهد اسلامی بودن و اسلامی کردن است فقط اسم نیست که گروهی دور هم جمع بشوند و اسم خودشان را انجمن اسلامی بگذارند، این یک تعهد است که شما برای خاطر اسلام در سرتاسر کشور و در تمام جاهائی که در آنجا از اسلام هست همه چیز، شما متعهدید که اسلامی باشید و اسلام را در آنجاها که هستید پیاده کنید. پس شما دو تعهد دارید یکی اسلامی بودن خودتان، یکی اسلامی کردن آنجائی که این انجمن ها در آنجا هست....
اسلام ابعاد مختلفی دارد که اگر یک نفر یا یک جمع بخواهند واقعاً مسلم باشند، باید تمام ابعاد را در نظر بگیرند. اسلام یک بعد، بعد عقائد است، عقائد اسلامی. باید انجمن های اسلامی عقائد اسلامی را داشته باشند، اینطور نباشد که یک فرد یا افرادی پایبند به عقائد اسلامی نباشند و انجمن اسلامی درست کرده باشند. اگر معتقد به تمام اصول اسلام نباشند، اینها نمی توانند انجمن اسلامی تشکیل بدهند یا اسلام را بخواهند پیاده بکنند. و یک بعد دیگر، اخلاق اسلامی است. چه بسا اشخاصی عقائد اسلامی را به حسب واقع هم تا حدودی دارند لکن اخلاق اسلامی را ندارند. آن چیزی که مهم است برای شما که انجمن اسلامی تشکیل می دهید و خصوصاً برای شما حاضرین که انجمن های اسلامی دبیرستان ها را متکفل هستید و دوستان شما متکفل هستند، این یک امر بسیار مهمی است که شما عهده دار شدید. و باید شما از خودتان شروع کنید و خودتان را به اخلاق اسلامی آرایش بدهید و از اخلاقی که برخلاف اسلام است، تحرز کنید، برای اینکه شما می خواهید در دبیرستان هائی که هستید اسلام را در آنجا پیاده کنید، نمی خواهید که فقط یک اسمی باشد که دیگران چون انجمن دارند پس ما هم انجمن داشته باشیم. شما می خواهید که اسلام را در دبیرستان ها، که بسیار اهمیت دارد پیاده کنید و این تابع این است که خود شما هم عقائد اسلامی تان صحیح باشد و هم اخلاق اسلامی داشته باشید. چنانچه یکی از بعدهای دیگر، اعمال اسلامی است، تعهد به ظواهر اسلام، به اوامر و نواهی اسلام و عمل کردن به احکام اسلام است. اگر چنانچه آن جمعیتی که تشکیل انجمن اسلامی دادند خدای نخواسته در اعمال، انحرافی داشته باشند، اینها نمی توانند بگویند که ما انجمن اسلامی هستیم و آمدیم که اسلام را در اینجا که هستیم پیاده بکنیم. اول باید از خودتان شروع کنید هر کسی از خودش باید شروع کند و عقائد و اخلاق و اعمالش را تطبیق با اسلام بدهد و بعد از اینکه خودش را اصلاح کرد، آنوقت دنبال این باشد که دیگران را اصلاح کند.(149)

باید مراکز ما آثار و علائم اسلامی داشته باشد

ما بخواهیم یک جمهوری اسلامی در ایران محقق بشود، همین که ما بگوئیم جمهوری اسلامی، رای بدهیم به جمهوری اسلامی، کار تمام نیست، باید دستگاه های اطلاعاتیش، روزنامه هایش، رادیو، تلویزیون، ادارات، تمام مراکز دولتی و تمام مراکز ملی، بازار، در صحرا، در داخل، در کارخانه ها، باید طوری بشود که هر کسی وارد اینجا شد، خودش را احساس کند که وارد شده است در یک دستگاهی که از اسلام آنجا خبر هست، اثر هست از اسلام، باید قدم اسلام در همه این دستگاه ها باشد و آن چیزهائی که برخلاف موازین اسلامی است، برخلاف جمهوری اسلامی است که همه بر خلاف مصالح ملت است، اگر باشد، اینها باید از بین برود. مثلا در تلویزیون یک قضایا، قضایای فیلم هاست، این فیلم ها باید یک فیلمهای آموزنده باشد فیلمهائی که وقتی نگاه کنند جوان های ما، منحرف بشوند، اینها را باید از آن احتراز کرد.
اگر چنانچه یک وقتی اشخاصی در آنجا باشند که بخواهند یک همچو اعمالی را انجام بدهند، اگر نصیحت می شود بکنید، نصیحت کنید اگر نه تصفیه باید بشود. یک مسؤولیت بزرگی است مسؤولیت شما، و آن این است که یا این جمهوری اسلامی را به جلو می رانید به واسطه تبلیغاتتان، به واسطه نمایش هائی که در آنجا داده می شود، فیلم هائی که در آنجا داده می شود و یا به عقب می رانید، این خیلی مسؤولیت بزرگی است ما تا بخواهیم این کارکن های هر جا را، کارمندهای هر جا را، تا بخواهیم که به آنها بفهمانیم که ما نباید همه چیزمان تقلید از غرب باشد، این طولانی است اینها گمان می کنند که وقتی که در رادیو تلویزیون مثلا آمریکا یک جوری بود، انگلستان یک طوری بود، ما هم باید از آنها تقلید بکنیم، هر چه آنها کردند، ما بکنیم چنانچه این یک مسأله ای است که تقریبا ما مواجه با آن هستیم و در همه جا که گمان می کنند که باید فرم ممالک ما هم، فرم آنجا باشد تا ما بخواهیم این فرم را تغییر بدهیم و بفهمانیم به همه قشرها که نباید اینطور باشد و ما خودمان باید در افکارمان، در آراء مان مستقل باشیم، این طولانی است.(150)

جمهوری اسلامی باید محتوایش اسلامی باشد

الان شما موظفید که همه این کسانی که در این کارها هستند و راس کار هستند در تلویزیون (البته بنگاه بزرگی است) مراقبت کنید که یک اشخاصی که متعهد باشند به اسلام و معتقد به جمهوری اسلامی باشند و بدانند که جمهوری اسلامی یعنی چه، محتوایش باید اسلامی باشد، باید آنها را در راس کارها قرار بدهید در سرتاسر ایران، در همه جا و برنامه هایتان، آنهائی که گفتنی است گویندگانی پیدا بکنید و خیلی ها حاضرند که بیایند آنجا صحبت بکنند از اشخاص فاضل و دانشمند، از علما و اشخاص منورالفکر، اشخاص هر طبقه ای بیایند صحبت بکنند و از آنها استفاده بکنید و باید هم این کار بشود.
و آنچه راجع به دیدنی هاست و فیلمهاست توجه کنید که فیلم ها یک فیلمهای انحرافی نباشد، فیلمهایی نباشد که مثلا فرض کنید که یک منظره هائی که سابقا بود و انحرافات برای جوان های ما ایجاد میکرد، نباشد ما اگر این جوان هایمان را و این بچه هایمان را، حتی آنچه که برای بچه ها نمایش داده می شود باید یک جوری باشد که این بچه از اول یک طوری بار بیاید که مستقل باشد در فکر، مستقیم باشد و متعهد بار بیاید و همین طور فیلم های بالاتر باید خیلی توجه به آن بشود که رسیدگی بکنید، نظارت بکنید، نگذارید دست اشخاصی که متعهد نیستند. اگر پیدا شدند اشخاص، باید به آنها حالی کنید، اگر نمی شود، تصفیه کنید و این یک امر ضروری و لازم است.(151)