فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

ثمرات استقامت

اگر استقامت کنیم مؤید به تأییدات الهی هستیم

این هیاهوها و بساطی که مخالفین اسلام در صدر اسلام راه می انداختند در زمان خود پیغمبر اکرم و بعدها همیشه بوده است، لکن خداوند امر فرموده است که ما مستقیم باشیم، استقامت کنیم. و اگر چنانچه استقامت کنیم موید به تاییدات الهی هستیم و شما چون پشتوانه تان خدای تبارک و تعالی است از هیچ چیز باک ندارید. دیگرانند که پشتوانه شان شیطان است و با دست شیطان حرکت می کنند. شما که با قدرت الهی دارید حرکت می کنید قدرتمندید. عدد کم بودن اشکال ندارد، ایمان قوی بودن مهم است. و شما بحمدالله و همه ارتش و سپاه ما و سایر ارگان هائی که هستند در جبهه، همه آنها برومندند و چون پشتوانه ایمان در آنها هست نباید از هیچ چیز بترسند و نمی ترسند. و من حکایت هائی که از جبهه و از دوستانمان در جبهه می شنوم و مناجات هائی که در توی جبهه و سنگرها با خدای تبارک و تعالی می کنند، موجب سرافرازی است. شما بدانید که از بعد از اسلام تاکنون یک همچو ارتش و سپاهی نبوده است که سنگرهاشان معبدشان باشد و سنگرها را به صورت مسجد درآورند. شمائید که این کار را کردید و دارید می کنید. و شما پیش خدا سرافرازید و خدای تبارک و تعالی به شما قدرت می دهد و همین طوری که پیغمبر اکرم با عدد کم لکن با تایید الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را در تحت تاثیر خودش قرار داد، شما هم که تابع آن وجود محترم هستید و شما الان می بینید که دنیا در تحت تاثیر شما واقع شده است، شما پیروزید الان. شما در دنیا، الان اینکه انعکاس قدرت شما در کاخ سفید و در کرملین الان پرتوانداز است، همه قدرت ها از شما باک دارند، شما باک از کسی نداشته باشید. همه قدرت ها از قدرت اسلام الان لرزیده اند و کارهای شما لرزانده آنها را. شما هیچ، از هیچ قدرتی نترسید. وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست.
شما خدا را دارید ولو اینکه پشتوانه از شرق و غرب ندارید. و این افتخار شماست، افتخار اسلام است که نه به شرق متوجه باشد و نه به غرب متوجه باشد، صراط مستقیم باشد. راه، راه خداست. در راه خدا نه شهادت و نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که اولیاء خدا از اولی که خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیاء عظام در طول تاریخ مبتلا به آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند و شما امروز قدرتمندانی هستید که در دنیا آواز شما پیچیده است. الان همه از شما باک دارند و شما از هیچ کس باک ندارید.(123)

فریاد مؤمن بر همه چیز غلبه می کند

اینها خیال می کردند که حالا دیگر چند تا بمب بیندازند به شهرهای ایران، ایران از میدان در می رود. اینها هزاران بمب انداختند، بمباران کردند، همه مناطق طرف های مرز را بمباران کردند و شهرهای بزرگ ما را هم بمباران کردند. و روز قدس آن طور جمعیت و فریاد بود که به گفته بعض از مخبرین، صدای توپ ها را مردم دیگر نمی شنیدند، صدای بمب ها را دیگر مردم نمی شنیدند، فریاد مردم غلبه کرده بود. این فریاد از قلب مومن است و این فریادی که از قلب مومن است بر همه چیز غلبه می کند، بر کاخ سفید هم غلبه می کند؛ و غلبه کرده است و موج این ایمان در سرتاسر دنیا/ این موج / رفته است و دنیا/ دارد / از زیر بار این ظلم هائی که در طول تاریخ بر آن شده است، از زیر این بار دارد در می آید. همه جا نغمه این است که ظلم نه! دست توانای ملت ها، ابرقدرت ها را به جای خودشان نشانده و می نشاند.(124)