فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

هر راه حقی مشکلات دارد

با روحیه قوی شما جوان ها وبا توجه های خدا این مشکل بزرگی که عبارت از این رژیم فاسد بود آن را برانداختید واز بین بردید، این روحیه را حفظ کنید، این روحیه قوی را حفظ کنید، خدا با شماست. وقتی خدا با کسی باشد کارها درست می شود. البته پشت سر هر انقلابی مشکلات زیاد هست لکن آنهائی که اعتقاد به این انقلاب دارند، ایمان به این نهضت دارند، این روحیه قوی ای که با آن روحیه قوی و آن ایمان راسخ و آن توجه به خدای تبارک و تعالی شما را پیش برد، مادامی که این روحیه محفوظ باشد، شما پیش می روید. حالا گاهی کندی دارد، گاهی تندی دارد، گرفتاری دارد، راه حق گرفتاری دارد، هر راه حقی مشکلات دارد، شیاطین نشسته اند سر راه حق که مردم را منحرف کنند، مال حالا نیست، زمان پیغمبر هم همین طور بوده، مشکلات پیغمبر از مشکلات ماها زیادتر بوده است، مشکلات امیرالمومنین سلام الله علیه از مشکلات ما بیشتر بوده، گرفتاری آنها از گرفتاری ما بیشتر بوده، آنها از دوستانشان مخالفت می دیدند، این دسته ای که قیام کردند در صفین در مقابل حضرت امیر و ایستادند و شمشیر کشیدند به روی حضرت، اینها از دوستان حضرت بودند، مخلصین حضرت بودند. گرفتاری حضرت از مخلصینش شاید بیشتر بود از سایرین. امام حسن سلام الله علیه آنقدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می کند با خیال های کوچکشان با افکار ناقصشان در مقابلش می ایستادند و غارتش کردند، اذیتش کردند و عرض می کنم که شکستش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند. گمان نکنید که این مشکلات برای من و شماست، هر چه مشکلات زیادتر باشد، اجرش زیادتر است، الهیتش زیادتر است. اگر آدم در حال خیلی وسعت، در حال خیلی تفریح و تفرح، گرایش به اسلام کند، اینکه چیزی نیست، خوب همه وقتی که وقت نتیجه بردن است حاضرند. آن روزی که برای اسلام زحمت پیش می آید، آن روزی که زحمت و مرارت دارد، آن روزی که خون دارد، آن روزی که رنج دارد، آن روزی که با سر نیزه آدم مقابل است، آن روزی که با توپ و تانک مقابله می کند، آن روز، روزی است که مرد از غیر مرد تمیز داده می شود، مسلمان از غیر مسلمان. آن روز، روزی است که روز اجر است، روزی است که خداوند توجهش را به این ملت کرد.(117)

حفظ ارزشهای انسانی زحمت دارد

اینکه می گویم ایران از همه جا بیشتر مسؤولیت دارد برای همین است که ایران از همه جا بیشتر مورد عنایت خدا واقع شده است کجاست که بگوید من مستقلم، نه شرق و نه غرب، هر دو را کنار بگذارد؟ و این شما هستید، وقتی شما هستید و می دانید که انقلاب ها کمبود دارد، انقلاب ها زحمت دارد، بخواهید آدم باشید باید زحمت بکشید، بخواهید ارزش انسانی خودتان را حفظ کنید زحمت دارد. نمی شود که انسان در خانه اش بنشیند و ارزش های انسانی اش محفوظ باشد هر که در خانه می نشیند و اعتزال می کند توسری هم می خورد لکن نمی فهمد که دیگر آدم نیست.
شمائی که می خواهید آدم بشوید زحمت دارد آدم شدن. می خواهید سرفراز در دنیا باشید این زحمت دارد، بیخود نمی شود. اگر نوکری آنها را بکنید دیگر ارزش ندارید، یک پول هم ارزش ندارید.
اگر بخواهید از تحت سلطه همه بیرون بروید و خودتان باشید این ارزش دارد، یک ارزش انسانی است، یک شرافت انسانی است. این زحمت دارد، این گرانی دارد، این کمبود دارد، این جهاد دارد، این دفاع دارد، این شهادت دارد، این برای ارزش انسانی است. همین است که انبیا برای او کار کردند، همین است که امام حسین برای او کشته شد. اگر آن هم فکر می کرد که زحمت دارد، اصحاب او هم با آن کمی فکر می کردند زحمت دارد، که نمی توانستند یک همچو انقلابی را بجا بیاورند که تا حالا هم اثرش باقی مانده است. ولی وقتی برای خدا شد، زحمت کم می شود.(118)

هر کس برای اقامه عدل قیام کرده سیلی خورده

این چیزی است که از صدر عالم تا آخر هست، هر کس قیام کرد برای اقامه عدل سیلی خورد. ابراهیم خلیل الله چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد و او را به آتش انداختند، از صدر عالم تا حالا تاوان این چیزهایی که برای عدالت، برای حکومت عدل بوده است، این تاوان را پرداخته اند و باید هم بپردازند، هر وقت به یک نحو. ما فرض می کنیم اینی که گفته می شود، گفته شده است غلط و بر خلاف واقع که بعض انبیا قیام برای اقامه عدل نکردند، همان موعظه کردند، همان صحبت کردند. ما فرض می کنیم که این حرف، «جنگ نکردند»، ما فرض می کنیم صحیح باشد، اما شما ملاحظه کنید مقدس ترین چیزهایی که برای کفار بوده است، بت ها بوده اند اگر یک کسی تنهایی بدون این که وحشت بکند، خدای نخواسته بیاید این جا و به خدا جسارت بکند، این به جنگ مسلمین برنخاسته؟ اگر به خدا سب کند، به رسول خدا سب کند، این به جنگ مسلمین برنخاسته؟ این تنهایی قیام کرده بر ضد مسلمین. اگر ابراهیم خلیل الله ما فرض کنیم هیچ کاری نکرده جز این که عصایش را کشیده و بت ها را شکسته - مقدس ترین چیزی که پیش بت پرستها بوده آن بوده - این قیام بر ضد آنها نیست؟ این قیام مسلحانه نیست؟ این بالاتر از قیام مسلحانه نیست؟ / شما / اگر چنانچه لشکرهایی مسلحانه به شما قیام کند، برای شما، علیه شما قیام کنند، مابین او و مابین آن که مسلحانه قیام نکرده اما آمده علنا لعن میکند به مقدسات شما، شما او را بدتر میدانید یا این؟ هیچ شک ندارد که مسلم این را بدتر می داند، آنها هم همین طور بودند بنابراین، این حرف غلط که حضرت عیسی سلام الله علیه همین موعظه کرده و نصیحت کرده یا حضرت موسی همان مقدار کارهای مختصر را کرده حالا بعضی شان که خوب قیام کردند، ولی این مسأله مسأله ای بوده است که در تمام ایام، در تمام دنیا از صدر عالم تا حالا بوده و تا آخر هم خواهد بود که هرکس قیام کرد برای این که عدالت ایجاد کند، حکومت عدل ایجاد کند، سیلی خورده. پس ما گله ای نداریم که چون قیام کردیم برای اقامه عدل، برای حکومت عدل، برای حکومت اسلامی، سیلی بخوریم، ما باید زیادتر سیلی بخوریم، آن وقت یک نحو بوده حالا نحو دیگری بوده اما در این که تاوان را باید پس بدهیم مثل هم است. ابراهیم خلیل الله تاوان را پس داد، موسای کلیم الله داد و رسول خدا داد و امیرالمومنین آن همه شدت کشید و ائمه ما آن قدر سختی کشیدند برای این که آنها همه در نظر داشتند که حکومت عدل ایجاد کنند. اگر فقط حضرت ابراهیم می آمد و دعا می کرد و ذکر می کرد، این دیگر تو آتشش نمی انداختند. اگر حضرت رسول سلام الله علیه فقط آن وقت که در مکه بود، فقط دعا می خواند، بیش از این نبود، اما او با این چیزهایی که پیش آنها شریف بود، پیش آنها عظمت داشت مبارزه می کرد، از این جهت باهاش مخالفت می کردند و اگر هر کس بنشیند همان دعا بکند، هیچ کس کاریش ندارد. اگر مسلمان ها هم بنشینند دست دراز کنند طرف خدا، خدایا رحمت کن کی را، لعنت کن کی را و چی را، هیچ کس کارشان ندارد اما این خلاف سیره انبیاست، خلاف شیوه انبیاست. همه سیلی خوردند ما هم داریم سیلی می خوریم و این سیلی ای است که به اسلام می خورد، به ما نیست. این سیلی ای است که از صدر عالم تا حالا به مقدسات انبیاء خورده است، به شخص نبوده، مسأله شخص نبوده، مسأله مکتب بوده، به مکتبشان سیلی زدند و حالا چون عالم به هم متصل شده و دیگر یک جای معینی نیست، همه جا مثل همین حالا، الان شاید حرف من را خیلی جاها بشنوند، هر که گوش کند. حالا این طوری است که عالم شده یک محله، یک مسجد، یک همچو جایی. از این جهت الان وقتی که شما قیام کنید و ببینید که شما قیام کردید. بر ضد تمام مقدسات آنها، مقدسات آنها چی است؟ دنیاست. می خواهد نفوذ پیدا کند، نمی گذارید، آن مقدساتش بوده، شما بر ضد مقدسات آنها قیام کردید. می خواهد او جمع آوری مال بکند، شما به ضدش قیام کردید، مال حرام را می گویید نباید جمع کند. هر چه آنها مقدس می دانند چون مربوط به دنیاست شما هم مکتبتان اقتضا کرده است که مقابل آنها بایستید و باید سیلی بخورید، چاره ای نیست باید همه سیلی بخوریم، این سیلی ای است که اسلام دارد می خورد.(119)