فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

راه حق و تحمل مشکلات

همت مردان مصمم هر کار مشکلی را آسان می کند

همت مردان مصمم هر کار مشکلی را آسان می کند و بعد انجام می دهند. شما که برای رضای خدا خدمت می کنید سعی کنید در مقابل تمامی مشکلات بایستید و مبارزه کنید. امروز هم که در جمهوری اسلامی همه با هم هستند و دولت و مردم با هم دوست هستند، حل مشکلات آسان تر است. با گرمی با مشکلات مواجه شوید و مبارزه کنید تا حل شود.(116)

هر راه حقی مشکلات دارد

با روحیه قوی شما جوان ها وبا توجه های خدا این مشکل بزرگی که عبارت از این رژیم فاسد بود آن را برانداختید واز بین بردید، این روحیه را حفظ کنید، این روحیه قوی را حفظ کنید، خدا با شماست. وقتی خدا با کسی باشد کارها درست می شود. البته پشت سر هر انقلابی مشکلات زیاد هست لکن آنهائی که اعتقاد به این انقلاب دارند، ایمان به این نهضت دارند، این روحیه قوی ای که با آن روحیه قوی و آن ایمان راسخ و آن توجه به خدای تبارک و تعالی شما را پیش برد، مادامی که این روحیه محفوظ باشد، شما پیش می روید. حالا گاهی کندی دارد، گاهی تندی دارد، گرفتاری دارد، راه حق گرفتاری دارد، هر راه حقی مشکلات دارد، شیاطین نشسته اند سر راه حق که مردم را منحرف کنند، مال حالا نیست، زمان پیغمبر هم همین طور بوده، مشکلات پیغمبر از مشکلات ماها زیادتر بوده است، مشکلات امیرالمومنین سلام الله علیه از مشکلات ما بیشتر بوده، گرفتاری آنها از گرفتاری ما بیشتر بوده، آنها از دوستانشان مخالفت می دیدند، این دسته ای که قیام کردند در صفین در مقابل حضرت امیر و ایستادند و شمشیر کشیدند به روی حضرت، اینها از دوستان حضرت بودند، مخلصین حضرت بودند. گرفتاری حضرت از مخلصینش شاید بیشتر بود از سایرین. امام حسن سلام الله علیه آنقدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می کند با خیال های کوچکشان با افکار ناقصشان در مقابلش می ایستادند و غارتش کردند، اذیتش کردند و عرض می کنم که شکستش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند. گمان نکنید که این مشکلات برای من و شماست، هر چه مشکلات زیادتر باشد، اجرش زیادتر است، الهیتش زیادتر است. اگر آدم در حال خیلی وسعت، در حال خیلی تفریح و تفرح، گرایش به اسلام کند، اینکه چیزی نیست، خوب همه وقتی که وقت نتیجه بردن است حاضرند. آن روزی که برای اسلام زحمت پیش می آید، آن روزی که زحمت و مرارت دارد، آن روزی که خون دارد، آن روزی که رنج دارد، آن روزی که با سر نیزه آدم مقابل است، آن روزی که با توپ و تانک مقابله می کند، آن روز، روزی است که مرد از غیر مرد تمیز داده می شود، مسلمان از غیر مسلمان. آن روز، روزی است که روز اجر است، روزی است که خداوند توجهش را به این ملت کرد.(117)