فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

5 - صبر و استقامت

راه حق و تحمل مشکلات

همت مردان مصمم هر کار مشکلی را آسان می کند

همت مردان مصمم هر کار مشکلی را آسان می کند و بعد انجام می دهند. شما که برای رضای خدا خدمت می کنید سعی کنید در مقابل تمامی مشکلات بایستید و مبارزه کنید. امروز هم که در جمهوری اسلامی همه با هم هستند و دولت و مردم با هم دوست هستند، حل مشکلات آسان تر است. با گرمی با مشکلات مواجه شوید و مبارزه کنید تا حل شود.(116)