فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

با تقوی می توان به اسلام خدمت کرد

حالا ما در کشور خودمان که بحمدالله مردمش رو به تقوا و رو به اسلام و رو به احکام قرآن و اسلام هستند و دارند از آن راه می روند و آن سیر را می کنند، برای ما، برای خود ما، این مسأله لازم است که آنهائی که متصدی امور این کشور هستند، چه دولت، چه قوه قضائیه و چه مجلس، اینهائی که متصدی راه انداختن کار این ملت هستند و آنهائی که در جبهه ها هستند و مشغول جنگ یا تهیه جنگ هستند، همه مردم و خصوصاً اینها، اینها اگر چنانچه بخواهند این کشور پیش برود، اختلافات از بین برود، اختلافاتی که همه می دانیم که اگر خدای نخواسته پیش بیاید و ملت را به تباهی خواهد کشید، اگر اختلافات در سران قوم پیش بیاید سرایت خواهد کرد و یک وقت می بینیم که دسته دسته شدند و هر کسی یک طبلی می زند، اگر بخواهید شما به اسلام خدمت کرده باشید، بخواهید به قرآن مجید خدمت کرده باشید، بخواهید که در پیشگاه خدا رو سفید باشید، بخواهید که فردا که از اینجا به آن در می روید رو سفید بروید، باید اینطور باشد که کارهائی را که انجام می دهید، بی غرض و بی مرض و با تقوا و با حسن نیت باشد. اشکال خیلی خوب است، در مجلس مثلاً، خوب، باید یک مطلب رد و بدل بشود، اشکال بشود، لکن اشکال طلبگی. دو تا طلبه وقتی که با هم می نشینند و - عرض می کنم که - صحبت می کنند، گاهی می رسد به فریاد، این فریاد می زند سر او، او فریاد می زند سر او برای مطلب، اما همه دنبال اینند که حق را پیدا کنند، بعد هم که مباحثه تمام شد دو تا رفیق هستند، می روند باهم می نشینند و چای می خورند اینجور اشکال، اشکال سازنده است اشکال مدرسه ای، اشکال طلبگی، اشکال سازنده است طلبه ها آزاد در پای درس مراجع خودشان می نشینند، آزاد صحبت می کنند، اینطور نیست که حق صحبت دادن به این ندهند، به آن ندهند، به همه هم مساوی حق میدهند، یک بچه ای هم برود، بچه طلبه ای هم برود وقتی اشکال بکند گوش به او می دهند، جوابش را می دهند این اشکال سازنده است هر دو می خواهند حق را پیدا بکنند شما هم همین طور است، ملت ما هم باید همه همین جور باشند اگر بخواهند تربیت اسلامی داشته باشند باید توجه کنند، گوششان به این باشد که اسلام چه فرموده، ما هم دنبال آن باشیم. اگر آرای خودشان را، اغراض خودشان را خدای نخواسته در پیش بیاورند، هم خودشان تباه می شوند و هم دیگران را تباه می کنند. برنامه ریزی اش همین طور است و وزارتخانه هایش همینطور است و مجلسش همین طور است، ارتش و قوای مسلحش همینطور است، سایر ملتش هم همینطور است، قوه قضائی اش هم همینطور است و خصوصاً در قوه قضائیه از جاهای دیگر اهمیتش بیشتر است، برای اینکه قوه قضائیه سر و کار با همه چیز مردم دارد، اینها باید با توجه به خدای تبارک و تعالی و حسن نیت و توجه به مسائل اسلام (چنانچه دارند) با اینطور مشی کنند و همین طور سایر برادرهائی که در این کشور هستند.(60)

اگر تقوی داشته باشیم هیچ آسیبی به مملکت ما وارد نمی شود

اگر ما مشی مان را اینطور قرار بدهیم مطمئن باشید که آسیبی به ماها نمی رسد آن روز آسیب به ما می رسد که از باطن بگندیم، افراد باطن شان بگندد و این گند هم سرایت کند و یک دسته ای را از بین ببرد و متعفن کند آن دسته، دسته دیگر را، آن دسته، دسته دیگر را آنوقت است که کودتا می شود و از بین می روید، آنوقت است که ممالک بزرگ به شما طمع می کنند و با دست خودتان شما را از بین می برند. غالب آن جاهائی که این دولت های بزرگ و این قدرت های فاسد غلبه کرده اند بر مردم، با دست خود مردم به مردم غلبه کرده اند کم اتفاق می افتد که یک دولتی بیاید بریزد و خودش بخواهد کاری را انجام بدهد. همیشه نشسته اند آنجا توطئه می کنند، آدم تراشی می کنند در خود ملت. اگر توانستند از خود ملت یک بساطی درست می کنند و ملت را از بین می برند، کشورها را از بین می برند باید ما که یک کشوری هستیم توجه به خدا می خواهیم داشته باشیم، می خواهیم خودمان مستقل باشیم، می خواهیم خودمان همین کار فقیرانه ای که داریم، مال خودمان باشد ما نمی خواهیم که همه چیزهای بزرگ را داشته باشیم و اسیر باشیم ما البته اگر الان هم تسلیم هر کدام از قدرت ها بشویم، هر چه بخواهیم به ما می دهند الان هم اگر شما دولت تان، ملت تان تسلیم بشوید به آمریکا، سرشار همه چیز به شما می دهند، اما چی، همان چیزی را می دهند که به حیواناتشان می دهند، همان چیزی را می دهند که به اسب های شان می دهند، همان چیزی را می دهند که به نوکرهایشان می دهند اما اگر ما بایستیم و بگوئیم نه، ما نه شرقی هستیم و نه غربی، نه این را می خواهیم، نه آن را میخواهیم و با هیچ کس هم دعوا نداریم، هر کس با ما مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمان زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم و هرکس این معنا را ندارد، ما نمی خواهیم روابط داشته باشیم.
بالاخره اساس یک کشوری با اتحاد مردمش می شود. استقلال یک کشوری اگر بخواهد حفظ بشود باید مردم احساس کنند که ما استقلال می خواهیم.(61)

باید برای مسؤولیت پذیری خود را مهذب نمود

انشاءالله خداوند شما همه را توفیق بدهد، موید باشید همه تان، برای ایران، برای اسلام یک افراد شایسته بشوید. جدیت کنید که خدمتگزار بشوید به این جمعیتی که در راه شما، در راه مصالح کشور شما دارند الان خون می دهند و توی حبس ها هستند از همه طبقات، شما کمک کنید به آنها و دعا هم به آنها بکنید و خودتان را هم ارزش دار بکنید که مثل این هیأت حاکم و اینها فردا نیائید که آنجا شما هم همین جوری وقتی یک پستی دستتان بیاید همانطور بشوید - آنها - غالباً ماها وقتی که چیزی دستمان نیست بله، خوب - و چیز - است، وقتی دستمان آمد دیگر این طورها نیست. نه، جدیت باید بکنید، خودتان را مهذب بکنید و تمسک به اسلام بکنید و اعمال خودتان را تطبیق کنید با احکام اسلام، افراد شایسته ای بشوید که بعدها انشاء الله امید است زود باشد آنوقت که مقدرات مملکت دست خود اهل مملکت بیفتد و شماها هم وارد بشوید در مملکت خودتان و اداره کنید مملکت خودتان را.(62)