فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

مدرس قدرتمند بود برای اینکه الهی بود

این عکسی که ملاحظه می کنید، شخصی است که ملک الشعرا گفته است که از زمان مغول تا حالا مثل این شخص در عالم نیامده، یعنی مرحوم مدرس. این حرف اوست. آنی که ما خودمان دیدیم تنها آدمی که در مقابل رضاخان قلدر ایستاد این است، این شخص است، یک روحانی که لباسش از سایر اشخاص کمتر بود و کرباس به تن می کرد، آنوقت وقتی که شعر گفته بودند، برای تنبان کرباس مدرس، آن فاسد شعر گفته بود، او در مقابل قدرت بزرگ رضاخان ایستاد و آن که هجوم کرده بود به مجلس که مجلس را چه بکند و زنده باد زنده باد رضاخان می گفتند ایستاد و گفت که مرده باد او و زنده باد من. یک چنین مرد قدرتمندی بود برای اینکه الهی بود برای خدا می خواست کار بکند، نمی ترسید.(58)

تقوی برای مسؤولین ضروری تر است

عمده این است که همانطور که اول عرض کردم، تقوا داشته باشید تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازمتر است. آنهایی که متصدی امور نیستند، تقوا یک امری است که برای شخص خودشان و احیانا هم برای یک عده ای که با او تماس دارند مؤثر است و خلاف تقوا برای شخص خود آن آدم و برای اشخاصی که با او معاشر هستند، گاهی سرایت می کند و مؤثر می شود. اما متصدیان امور به حسب تصدی که دارند، اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشند، یک وقت می بینید که اینهائی که در راس امورند اگر تقوا نداشته باشند، این به همه کشور سرایت می کند، همه کشور را یک وقت خدای نخواسته به باد می دهد و لهذا برای آنها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. آنها، هم برای خودشان خوب است، هم برای دوستانشان خوب است و هم برای کشورشان خوب است، برای تمام کشور اگر با بی نظری و حسن نظر و تقوا در همه جا عمل بشود، اختلافاتی پیش نمی آید. همه این اختلافات که می بینید گاهی پیش می آید، همانطوری که اختلافاتی که در دولت های بزرگ پیش می آید، برای اینکه تقوا ندارند، تقوای سیاسی ندارند، تقوای اجتماعی ندارند، تقوای شخصی و اخلاقی ندارند. این اسباب این می شود که این می خواهد او را بچاپد، او هم می خواهد این را بچاپد، این موجب این می شود که دعوا بشود اما اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل می کرد، اینهمه جنگ و جدال پیش نمی آمد.(59)

با تقوی می توان به اسلام خدمت کرد

حالا ما در کشور خودمان که بحمدالله مردمش رو به تقوا و رو به اسلام و رو به احکام قرآن و اسلام هستند و دارند از آن راه می روند و آن سیر را می کنند، برای ما، برای خود ما، این مسأله لازم است که آنهائی که متصدی امور این کشور هستند، چه دولت، چه قوه قضائیه و چه مجلس، اینهائی که متصدی راه انداختن کار این ملت هستند و آنهائی که در جبهه ها هستند و مشغول جنگ یا تهیه جنگ هستند، همه مردم و خصوصاً اینها، اینها اگر چنانچه بخواهند این کشور پیش برود، اختلافات از بین برود، اختلافاتی که همه می دانیم که اگر خدای نخواسته پیش بیاید و ملت را به تباهی خواهد کشید، اگر اختلافات در سران قوم پیش بیاید سرایت خواهد کرد و یک وقت می بینیم که دسته دسته شدند و هر کسی یک طبلی می زند، اگر بخواهید شما به اسلام خدمت کرده باشید، بخواهید به قرآن مجید خدمت کرده باشید، بخواهید که در پیشگاه خدا رو سفید باشید، بخواهید که فردا که از اینجا به آن در می روید رو سفید بروید، باید اینطور باشد که کارهائی را که انجام می دهید، بی غرض و بی مرض و با تقوا و با حسن نیت باشد. اشکال خیلی خوب است، در مجلس مثلاً، خوب، باید یک مطلب رد و بدل بشود، اشکال بشود، لکن اشکال طلبگی. دو تا طلبه وقتی که با هم می نشینند و - عرض می کنم که - صحبت می کنند، گاهی می رسد به فریاد، این فریاد می زند سر او، او فریاد می زند سر او برای مطلب، اما همه دنبال اینند که حق را پیدا کنند، بعد هم که مباحثه تمام شد دو تا رفیق هستند، می روند باهم می نشینند و چای می خورند اینجور اشکال، اشکال سازنده است اشکال مدرسه ای، اشکال طلبگی، اشکال سازنده است طلبه ها آزاد در پای درس مراجع خودشان می نشینند، آزاد صحبت می کنند، اینطور نیست که حق صحبت دادن به این ندهند، به آن ندهند، به همه هم مساوی حق میدهند، یک بچه ای هم برود، بچه طلبه ای هم برود وقتی اشکال بکند گوش به او می دهند، جوابش را می دهند این اشکال سازنده است هر دو می خواهند حق را پیدا بکنند شما هم همین طور است، ملت ما هم باید همه همین جور باشند اگر بخواهند تربیت اسلامی داشته باشند باید توجه کنند، گوششان به این باشد که اسلام چه فرموده، ما هم دنبال آن باشیم. اگر آرای خودشان را، اغراض خودشان را خدای نخواسته در پیش بیاورند، هم خودشان تباه می شوند و هم دیگران را تباه می کنند. برنامه ریزی اش همین طور است و وزارتخانه هایش همینطور است و مجلسش همین طور است، ارتش و قوای مسلحش همینطور است، سایر ملتش هم همینطور است، قوه قضائی اش هم همینطور است و خصوصاً در قوه قضائیه از جاهای دیگر اهمیتش بیشتر است، برای اینکه قوه قضائیه سر و کار با همه چیز مردم دارد، اینها باید با توجه به خدای تبارک و تعالی و حسن نیت و توجه به مسائل اسلام (چنانچه دارند) با اینطور مشی کنند و همین طور سایر برادرهائی که در این کشور هستند.(60)