فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

کسی که کارش را با خدا درست نکند نمی تواند مردم را اداره کند

ما شما جوان ها را لازم داریم در صورتی که اصلاح کنید خودتان را. کوشش کنید برای اینکه خودتان را اصلاح کنید، کوشش کنید برای اینکه خائن بار نیائید آن کسی که می رود توی مثلاً بازار اینها، توی فروشگاه های اینها، خدای نخواسته (کس معوجی است) یک چیزی بر می دارد به منطق اینکه اینها از ما خورده اند، این خائن است این به درد مملکت ما نمی خورد خودتان را اصلاح کنید. آن کسی که کارش را با خدا درست نکند نمی تواند در خلق، مردم را اداره کند. باید کارتان را با خدا درست بکنید تا بتوانید. ما جوان های مان را لازم داریم که تربیت بشوند به تربیت انسانی یعنی تربیت اسلامی، انسان بار بیایند، نه یک کسی که هر چه شد، شد، دیگر هر چه، هر چه بار آمد، شهوت و نمی دانم هر چه. ما یک مملکتی میخواهیم که مملکت انسانی اسلامی، اسلامی یعنی انسانی، قرآن کتاب انسان سازی است. اسلام مکتب انسان سازی است، انسان را به همه ابعادی که دارد، اگر یک کسی مکتب اسلام را آنطوری که هست در خودش پیاده کرد محال است که خطا بکند، محال است که کار غلط بکند (عمداً البته) محال است که خیانت به برادرش بکند.(51)

کسی که خودش آدم نیست نمی تواند برای آدم ها کار بکند

کمونیستی یک مخدری است برای مردم، نه این است که یک چیزی، یک حل عقده ای می کند، مگر می شود کسی که خودش آدم نیست برای آدم ها کار بکند مگر می شود که یک مسلح غیر صالح برای مردم ضعیف کار بکند؟ من خودم شاهد این قضیه بودم که وقتی که در همین جنگ عمومی که بنا بود سران لشکرها، سران دول در ایران با هم ملاقات بکنند، استالین آن وقت رئیس شوروی بود، این استالینی که حالا هم عکس هایش را می اندازند و چه میکنند، گرچه اخیراً دیگر آبرویی ندارد لکن ایشان رئیس شوروی بود، آن دو تای دیگری که یکی از آن آمریکا بود و یکی دیگر از انگلستان بود، اینها با امر عادی آمدند و رفتند (آنطور که نقل می کردند آنوقت) به سفارتخانه های خودشان و بنا بود در تهران یک جلسه ای داشته باشند لکن استالین که همه به او برادر می گفتند و همه می گفتند ما همه با هم مثل هم هستیم و برای مردم دلسوزی میکرد و قارداش به او می گفتند، ایشان، می گفتند حتی گاوی که از آن شیر می خواهد بخورد آورده اند همراهش که مبادا از گاوهای ایران شیر بخورد، گاو را با طیاره ای که حامل خودش بوده، حامل یک گاو هم بوده، هم گاو اسلحه دار بی عقل و هم خودش اسلحه دار بیعقل، بلکه خدا میداند که او بدتر از آن رفیقش (گاو) بود، خدا می داند که اینطور بود. ایشان که این آدم با حتی گاو شیرده آمد و وارد شد و این را دیگر خودم با چشمم دیدم که در بین راه خراسان از شاهرود یا یک قدر جلوتر این دیگر منطقه آنها بود، منطقه شوروی بود، ایران را به چند منطقه قسمت کرده بودند، آن منطقه شوروی بود، من خودم دیدم که ما در اتوبوس می رفتیم برای زیارت، این سربازهای آنها می آمدند گدایی میکردند جلوی اتومبیل و یک دانه سیگار وقتی که به یکی می دادند آن قدر خوشحال میشد که دستش را پشتش میگذاشت و شروع میکرد به سوت زدن. کمونیستی برای این است که مردم را بازی بدهند مگر می شود کسی به مبادی غیبی اعتقاد نداشته باشد و در فکر مردم باشد و در فکر اصلاحات؟ بازی است همه اش. همه این اسلحه دارها گاهی با کتک و گاهی با تبلیغات و گاهی با کتک و تبلیغات توأم با هم کار خود را از پیش می برند.(52)

شرط دلسوزی برای مردم معنویت و عقیده به توحید است

باید قشرهای غیر اسلامی را که عقیده و عملشان بر خلاف اسلام است و دارای گرایش به مکتب های دیگرند، هر نوع مکتب باشد به مکتب مترقی عدالت پرور اسلام دعوت کنید و در صورت نپذیرفتن، از آنها هر نوع که باشد و هر شخصیت که هست تبری یا لااقل احتراز کنید و باید جوانان ما بدانند تا معنویت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد و باید بدانند که تبلیغات دامنه دار کمونیسم بین المللی همانند تبلیغات پر سروصدای امپریالیسم جهانی جز برای اغفال و استثمار توده های مستضعف نیست. باید این بوق های استثماری شکسته شود.(53)