فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

اگر محتوای اسلام پیاده شود، حکومت اسلامی یک مکتب نمونه خواهد بود

امیدوارم که این راه را همه با هم طی کنیم و آن حکومتی را که اسلام می خواهد (حالا باز نشده است، اول مطلب است، یک نسیمی از اسلام آمده و الا الان باز نشده است) آن حکومتی را که اسلام می خواهد و آن رژیمی را که اسلام می خواهد متحقق باشد، انشاء الله متحقق بشود به طوری که شما هر جا بروید، بازار بروید ببینید بازار اسلامی است، دیگر اجحاف نمی شود، زیاد فروشی بیجا نمی شود، کم فروشی نمی شود، ربا نمی شود، مفتخوری نیست، در ارتش بروید ببینید که اسلامی هست، همه شان توجه به اسلام دارند، نماز می خوانند، روزه می گیرند ماه رمضان و هکذا در مسجد بروید می بینید که همه چیز درست است، در ارتش بروید می بینید که مثل این است که توی مسجد رفته اید و همه جای مملکت، وزارتخانه هایش، اداراتش همه اسلامی بشود. اگر انشاء الله آنی که خدای تبارک و تعالی فرموده است بشود، که تحقق پیدا بکند، آنوقت یک نمونه ای است که در عالم عرضه بشود به اینکه آنکه ما می خواستیم این است و الان هم که تا اینجا رسیدید، کاری انجام گرفته است که دنیا باورش نمی آید، این کار را اسلام کرد.(35)

فصل اول : صفات مسئولین در نظام اسلامی

1 - تزکیه، ایمان و تقوی