فهرست کتاب


امام سجاد علیه السلام جمال نیایشگران

تحقیق گروه تاریخ اسلام‏‏ نگارش:احمد ترابی

باورهای اصولی، در صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه در لابلای مطالب فراوان خود، اصول عقاید و باورهای بنیادین شیعه را که برگرفته شده از اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) منبع زلال قرآنی است، مطرح ساخته است.
ما بدون این که درصدد کاوشی همه جانبه باشیم به بخشی از آن حقایق اشاره خواهیم داشت:

توحید و شناخت خداوند

با توجه به ارتباط جدایی ناپذیر دعا نیایش با شناخت معبود، فرازهای صحیفه سجادیه از غنی ترین منابع معرفت خداوند و صفات جمال و جلال او به شمار می آید.
فراوانی مطالب در این زمینه به قدری است که حتی یادآوری فهرست گونه آنها در مجال این نوشته نمی گنجد. از این رو بدون اینکه ادعای استقصا داشته باشیم به بخشی از آن معارف گسترده اشاره می کنیم.

خداوند، خود معرف خویش

و الحمدلله علی ما عرّفنا من نفسه، و الهمنا من شکره، و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده.(553)
سپاس ویژه خداوند، بدان خاطر که به وسیله وحی و برانگیختن رسولان خویش را به ما معرفی کرد و شکرگزاری در برابر نعمتهایش را به ما الهام نمود و درهایی از علم به مقام پرودگاریش را بر روی ماگشود و ما را به اخلاص در توحید راهمایی کرد.