فهرست کتاب


امام سجاد علیه السلام جمال نیایشگران

تحقیق گروه تاریخ اسلام‏‏ نگارش:احمد ترابی

33 - حق شریک

حق شریک این است که در نبودن او کارهایش را سامان دهی و در حضورش با وی به مساوات و برابری رفتار کنی، تنها بر اساس رأی خویش و بدون مشورت با وی تصمیم نگیری، مستبدانه عمل ننمایی از داراییش نگهداری کنی و در هر موضوع کوچک و بزرگی به او خیانت نورزی. این حدیث به ما رسیده است که: دست حمایت خداوند بر سر دو شریک است تا آن زمان که به هم خیانت نورزند. و لا قوه الا بالله.(521)

34 - حق داراییها و امکانات مادی

حق مال این است که آن را از حرام به کف نیازی، در حرام به کار نگیری، از صرف آن در امور بایسته و ارزشی دریغ ننمایی و در مسایل غیر ضروری آن را به هدر ندهی.
داراییها و امکاناتی که از آن خداست و موهبت او به توست در مسیر خدا و وسیله ای برای تقرب به او قرار ده. آنها را برای کسانی به ارث نگذار که چه بسا تو را ستایش هم نکنند و برای تو جانشین شایسته ای نباشند.
با ارث دادن اموال فراوان به وارثان ناشایست، در حقیقت تو آنها را در حیف و میل امکاناتت یاری داده ای.
بر فرض که وارثان تو شایسته باشند و مالت را در راه خدا صرف کنند، باز این آنهایند که منافع معنویش را می برند و این تو هستی که باید حسرت و پشیمانی و کیفر و مؤاخذه به دست آوردن آن اموال را داشته باشی و تحمل کنی. و لا قوه الا بالله.(522)

35 - حقوق طلبکاران

حق طلبکار این است که اگر مال و طلب او را در اختیار داری و می توانی طلبش را ادا کنی، او را سرگردان و معطل نگذاری، زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مسامحه کاری بدهکار نسبت به پرداخت حق طلبکار ظلم است.
و اما اگر حق طلبکار را اکنون در اختیار نداری، سعی کن که با زبان خوش، رضایت او را به دست آوری و مهلت گیری و با لطف بازش گردانی، نه این که هم مالش را به او ندهی و هم با او به درشتی و خشونت رفتار کنی! زیرا این کار فرومایگی است. و لا قوه الا بالله.(523)