فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

فصل ششم: حکایت های آموزنده درباره صله رحم

وسیله نجات از آتش دوزخ

شخصی محضر امام صادق (علیه السلام) رسید و گفت: پدری دارم که بسیار پیر و ناتوان است. او را به دوش می گیرم و برای قضای حاجات بیرون می برم. امام فرمود:
هر چه می توانی به پدرت خدمت کن و حتی لقمه در دهان او بگذار که این کار وسیله نجات تو از آتش دوزخ خواهد بود.(174)
هچنین در کلام دیگری فرمود:
چه شده که شما به پدر و مادرتان - چه زنده و چه مرده - احسان و خوبی نمی کنید؟ به این ترتیب که بر ایشان نماز بخوانید و به نیتشان صدقه دهید و از سوی آنها حج بگذارید و روزه بگیرید که خداوند به همان اندازه به شما نیز پاداش خواهد داد.(175)

خدمت به پدر و مادر

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) یک خواهر و یک برادر رضاعی (شیری) داشت. روزی خواهرش نزد ایشان آمد. وقتی نگاه پیامبر به او افتاد، باشادمانی از جا بلند شد و برای او زیر انداز پهن کرد و وی را روی آن نشانید. سپس باخوشحالی و روی خندان باوی به گفت و گو پرداخت. پس از مدتی خواهر بلند شد و رفت.
پس از او نیز برادر رضاعی رسول الله (صلی الله علیه وآله) نزد ایشان آمد، ولی پیامبر آن استقبال و پذیرایی را که از خواهرش کرده بود، از برادر نکرد. علت این کار را از ایشان پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمود: خواهرم بیشتر از برادرم در خدمت به پدر و مادر کوشا بود.(176)