فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

11. خسران در دنیا و آخرت و نزول بلا

امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره می فرماید:
هیچ گناهی نیست که مانند ستم و قطع رحم، عقوبت آن در دنیا و آخرت سزاوار تسریع باشد؛ زیراباطل رفتنی است.(172)
فردی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید عرض کرد: برادران و عموزادگان من خانه را بر من تنگ کرده و مرا به خروج از آن مجبور ساخته اند و اگر می خواستم، می توانستم از ایشان شکایت کنم و حقم را از آنان بگیرم.
حضرت فرمود: صبر کن، شاید خداوند گره از کار تو باز کند و راهی پیش پایت بگذارد. مرد می گوید: از پیش حضرت رفتم و صبر کردم تااینکه چند سال بعد همه آنها بر اثر شیوع بیماری وبا مردند و حتی یک نفر از ایشان باقی نماند. پس از این ماجرا به دیدار حضرت رفتم. امام از احوال بستگانم جویا شد. به ایشان گفتم: به خدا سوگند! همه از دنیا رفتند و کسی از ایشان باقی نمانده است. حضرت فرمود: این نتیجه اعمالی بود که در حق تو مرتکب شدند و خود را به عاق تو گرفتار ساختند و با تو قطع رحم کردند. سپس افزود: آیا دوست داشتی آنها زنده باشند و بر تو سخت بگیرند؟ گفتم: نه، به خدا قسم.(173)

فصل ششم: حکایت های آموزنده درباره صله رحم

وسیله نجات از آتش دوزخ

شخصی محضر امام صادق (علیه السلام) رسید و گفت: پدری دارم که بسیار پیر و ناتوان است. او را به دوش می گیرم و برای قضای حاجات بیرون می برم. امام فرمود:
هر چه می توانی به پدرت خدمت کن و حتی لقمه در دهان او بگذار که این کار وسیله نجات تو از آتش دوزخ خواهد بود.(174)
هچنین در کلام دیگری فرمود:
چه شده که شما به پدر و مادرتان - چه زنده و چه مرده - احسان و خوبی نمی کنید؟ به این ترتیب که بر ایشان نماز بخوانید و به نیتشان صدقه دهید و از سوی آنها حج بگذارید و روزه بگیرید که خداوند به همان اندازه به شما نیز پاداش خواهد داد.(175)