فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

فصل پنجم: آثار زیان بار قطع رحم

قطع رحم نیز چون صله رحم، پی آمدهایی دارد. موضع گیری صریح اسلام در نکوهش این عمل و بر حذر داشتن مومنان از ارتکاب آن، حساسیت را در این زمینه به روشنی آشکار می سازد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ذیل روایتی از جانب خداوند در نکوهش قطع رحم می فرماید:
من قطع می کنم باکسی که با رحم قطع کرده باشد و وصل می کنم با کسی که با رحم وصل کرده باشد. این گونه عمل خواهم کرد با کسی که امر مرا ضایع کرده باشد.(144)
حضرت علی (علیه السلام) در بخشی از خطبه قاصعه نیز با سفارش کامل به عبرت آموزی از سرگذشت ناگوار بنی اسرائیل به سبب تفرقه و فقره گرایی، آن را یکی از بدترین آثار قطع رحم بر می شمارد و می فرماید:
آنان زیر بار شکننده گرفتاری ها و لایه های جهل بودند که زنده به گور کردن دختران، پرستش بت ها، بریدن از خویشاوندان و چپاول و راه زنی نمونه های روشن آن بود.(145)
مردی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) پرسید: مبغوض ترین عمل در پیشگاه خداوند کدام است؟ حضرت فرمود: شرک به خدا گفت: پس از شرک به خدا؟ پیامبر فرمود: قطع رحم.(146)

1. کاهش عمر و مرگ نابهنگام

امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید: الذنوب التی تعجل الفناء قطیعه الرحم؛ قطع رحم از گناهانی است که نابودی {افراد یا ملت ها} را سرعت می بخشد.(147)

2. محروم ماندن از رحمت خداوند

همچنین از ایشان نقل است مردی به محضر رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) شرف یاب شد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! خویشاوندانی دارم که به آنان رسیدگی می کنم و صله ارحام به جا می آورم، ولی آنها مرا آزار می دهند و از من دوری می جویند.
تصمیم دارم با آنها قطع رابطه کنم. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: در این صورت، خداوند از همه شما دوری و قطع رحمت خواهد کرد.(148)