فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ب)بلندمرتبگی

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
کسی که با هدف اجابت دعوت اقارب و ارحام خود به سوی ایشان می رود، خداوند پاداش صد شهید به او اعطا خواهد کرد و اگر چیزی از او درخواست کنند و او بامال و جان خود، در راه برآوردن آن گام نهد، برای هر قدمی که می دارد، چهل میلیون حسنه خواهد دا شت و چهل میلیون درجه به درجه های معنوی او افزوده می شود و با این {کار}، گویا صد سال خدا را عبادت کرده است.(131)
امام علی (علیه السلام) نیز می فرماید: صله رحم اموال را زیاد می کند و اعمال را بالا می برد.(132) همچنین در کلام گهر بار دیگری فرمود:
کسی که خود یا مالش را در راه صله رحم و خدمت به خویشان به کار می گیرد، خداوند پاداش صد شهید را به او اعطا می کند و برای هر قدمی که در این راه برمی دارد، چهل هزار حسنه {به او} داده می شود و چهل هزار گناه از گناهان او پاک و به همین میزان بر درجات معنوی او افزوده می شود و هفتاد حاجت از حوایج دنیوی او بر آورده می شود.(133)

ج)برتری پاداش صله رحم بر صدقه و قرض

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در این باره فرمود:
پاداش صدقه و احسان، ده برابر؛ پاداش قرض، هجده برابر، پاداش صله و پیوند با دوستان، بیست برابر و پاداش صله رحم، بیست و چهار برابر است.(134)

د)آسان شدن حساب رسی قیامت

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) در این باره می فرماید:
بر الوالدین و صله الرحم تهونان الحساب.(135)
نیکی کردن به پدر و مادر و صله رحم، حساب رسی روز قیامت را آسان می کند.
حضرت علی (علیه السلام) نیز خطاب به یکی از یارانش می فرماید: ای ابا محمد، آیا می دانی که صله رحم، حساب رسی روز قیامت را آسان می کند.(136) در حدیثی ازامام صادق (علیه السلام) نیز آمده است: با رحم خویش وصل کن {تا} خدا با آن، عمر تو را زیاد و حساب تو را در روز قیامت آسان کند.(137) همچنین امام باقر (علیه السلام) درباره رهایی از عذاب دوزخ به نقل از پیامبر می فرماید:
در روز قیامت، رحم و امانت در دو طرف پل صراط قرار می گیرند و هنگامی که فرد به جای آورنده صله رحم و ادا کننده امانت از آن عبور کند، از افتادن در آتش دوزخ در امان خواهد بود و به بهشت رسد و چون خائن امانت و قاطع رحم از آن عبور کند، هیچ عمل {نیکی } با وجود این دو گناه سودش نبخشد و در آتش دوزخ سرنگون شود.(138)