فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ط)افزایش دل بستگی و محبت میان خویشاوندان

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به نقل از خداوند تعالی فرمود:
من خدایی بخشنده و مهربانم و رحم را به اقتضای رحمت خویش آفریدم تا انسان ها با آن به یکدیگر عطوفت ورزند و در قیامت نیز نزد من از حجت قاطع برخوردار خواهند بود.(115) ایشان در حدیثی دیگر فرمود: صله رحم سبب زیاد شدن مال و ایجاد محبت میان خویشان می شود.(116) امام علی (علیه السلام) نیز می فرماید: ان الرحم اذا تماست تعاطفت؛ خویشاوندان وقتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، عطوفت آنها به هم بیشتر می شود.(117)

ی)بهره مندی از هدایت حق و تقرب به خدا

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: با نیکوکاری و صله رحم، به خداوند تقرب جویید.(118) و در کلامی دیگر فرمود:
برای شما سزاوار است بانیکی، روزه، نماز، صله رحم و پیوند با دوستان، به خداوند تقرب جویید. به درستی که پیامبران الهی هنگام انتخاب جانشین برای خود، این گونه عمل و به این امور امر می کردند.(119)

ک)آسان گیری هنگام فرا رسیدن مرگ

امام سجاد (علیه السلام) خطاب به ابن حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند مرگ تو را نیکو مقرر کند و گناه تو را در روز قیامت ببخشد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر.(120)
امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره فرمود:
کسی که دوست دارد خدای متعال سختی های مرگ را بر او آسان سازد، نسبت به خویشان و نزدیکان و پدر و مادر، نیکوکار باشد. اگر چنین بود، خدای متعال سختی های مرگ را بر او آسان می کند.(121)