فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ح)آرامش روانی و سلامت بدن

در حدیثی آمده است:
هر گاه کسی از رحم خود عصبانی شود و بر او غضب کند، پس باید به سوی او روانه شود و با او تماس برقرار کند (به او نزدیک تر شود). به درستی که دو رحم تماس با یکدیگر به آرامش و سکون می دسند.(113)
امروزه با ترک این سنت حسنه (صله رحم)، آرامش از زندگی ها رخت بربسته است و برخی از افراد به دلیل ارتباط نداشتن با خویشاوندان دچار افسردگی شده اند. اسلام این معضل را با سفارش به دیدار خویشاوندان و دل جویی و رفع گرفتاری از آنها (حتی با یک سلام و احوال پرسی کوتاه) به آسانی حل می کند.
حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) در کلامی گهر بار می فرماید: کسی که تأخیر در اجل و سلامتی بدن را دوست دارد، صله کند. امام صادق (علیه السلام) نیز خطاب به محمد بن ابی فاطمه فرمود:
نیکی کنید و صله رحم به جای آورید؛ که همواره امور شما را در طریق درست سامان خواهد داد (به سلامتی بدن خواهید رسید).(114)
هم نوع گرایی و وابستگی به یک گروه ویژه، مشارکت اجتماعی، تعامل عاطفی - روانی، جلب اعتماد عمومی، توسعه شخصیت اجتماعی، امکان رسیدن به آرزوها در پرتو کمک و حمایت جمع، پشت گرمی و تقویت روحیه در رویارویی با مشکلات، به عنوان برخی دیگر از آثار صله رحم است که آرامش روانی و در نتیجه، سلامت بدن را تأمین می کند.

ط)افزایش دل بستگی و محبت میان خویشاوندان

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به نقل از خداوند تعالی فرمود:
من خدایی بخشنده و مهربانم و رحم را به اقتضای رحمت خویش آفریدم تا انسان ها با آن به یکدیگر عطوفت ورزند و در قیامت نیز نزد من از حجت قاطع برخوردار خواهند بود.(115) ایشان در حدیثی دیگر فرمود: صله رحم سبب زیاد شدن مال و ایجاد محبت میان خویشان می شود.(116) امام علی (علیه السلام) نیز می فرماید: ان الرحم اذا تماست تعاطفت؛ خویشاوندان وقتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، عطوفت آنها به هم بیشتر می شود.(117)

ی)بهره مندی از هدایت حق و تقرب به خدا

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: با نیکوکاری و صله رحم، به خداوند تقرب جویید.(118) و در کلامی دیگر فرمود:
برای شما سزاوار است بانیکی، روزه، نماز، صله رحم و پیوند با دوستان، به خداوند تقرب جویید. به درستی که پیامبران الهی هنگام انتخاب جانشین برای خود، این گونه عمل و به این امور امر می کردند.(119)