فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ز)خوش اخلاقی و تقویت روحیه سخاوت مندی

امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید: صله الارحام محسن الخلق و تسمح الکف؛ صله رحم، خلق را نیکو و دست را سخاوتمند می سازد.(111)
شهید دستغیب رحمةالله علیه در بیان این اثر صله رحم، با استناد به یکی از روایت ها می نویسد:
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: صله رحم سبب بهرمندی از صفت پسندیده و زیبای حسن خلق و سخا و کرم می شود (؛ زیرا {فرد} با اعمال به این تکلیف مهم الهی ناچار است که در معاشرت ارحام، حسن سلوک را رعایت کند و پس از تمرین و ممارست، صاحب ملکه حسن خلق می شود. حتی نسبت به دیگران به توفیق ملکه سخا و جود می رسد و از بیماری بخل نجات می یابد) و نیز نفسش از بیماری کینه و حسد پاک می شود و از بلای دشمنی با خلق راحت می شود (؛ چون به سبب صله رحم، محبوب نزدیکان، بلکه افراد دیگر می شود و از شر آنها در امان خواهد بود).(112)

ح)آرامش روانی و سلامت بدن

در حدیثی آمده است:
هر گاه کسی از رحم خود عصبانی شود و بر او غضب کند، پس باید به سوی او روانه شود و با او تماس برقرار کند (به او نزدیک تر شود). به درستی که دو رحم تماس با یکدیگر به آرامش و سکون می دسند.(113)
امروزه با ترک این سنت حسنه (صله رحم)، آرامش از زندگی ها رخت بربسته است و برخی از افراد به دلیل ارتباط نداشتن با خویشاوندان دچار افسردگی شده اند. اسلام این معضل را با سفارش به دیدار خویشاوندان و دل جویی و رفع گرفتاری از آنها (حتی با یک سلام و احوال پرسی کوتاه) به آسانی حل می کند.
حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) در کلامی گهر بار می فرماید: کسی که تأخیر در اجل و سلامتی بدن را دوست دارد، صله کند. امام صادق (علیه السلام) نیز خطاب به محمد بن ابی فاطمه فرمود:
نیکی کنید و صله رحم به جای آورید؛ که همواره امور شما را در طریق درست سامان خواهد داد (به سلامتی بدن خواهید رسید).(114)
هم نوع گرایی و وابستگی به یک گروه ویژه، مشارکت اجتماعی، تعامل عاطفی - روانی، جلب اعتماد عمومی، توسعه شخصیت اجتماعی، امکان رسیدن به آرزوها در پرتو کمک و حمایت جمع، پشت گرمی و تقویت روحیه در رویارویی با مشکلات، به عنوان برخی دیگر از آثار صله رحم است که آرامش روانی و در نتیجه، سلامت بدن را تأمین می کند.

ط)افزایش دل بستگی و محبت میان خویشاوندان

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به نقل از خداوند تعالی فرمود:
من خدایی بخشنده و مهربانم و رحم را به اقتضای رحمت خویش آفریدم تا انسان ها با آن به یکدیگر عطوفت ورزند و در قیامت نیز نزد من از حجت قاطع برخوردار خواهند بود.(115) ایشان در حدیثی دیگر فرمود: صله رحم سبب زیاد شدن مال و ایجاد محبت میان خویشان می شود.(116) امام علی (علیه السلام) نیز می فرماید: ان الرحم اذا تماست تعاطفت؛ خویشاوندان وقتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، عطوفت آنها به هم بیشتر می شود.(117)