فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

فصل چهارم: پی آمدهای مثبت صله رحم

صله رحم آثار مثبت مادی، معنوی، فردی و اجتماعی بسیاری دارد که در احادیث و روایت ها به آن اشاره شده است. امام باقر (علیه السلام)، آثار شگفت انگیز صله رحم را این گونه بیان می کند:
پیوند با خویشان، اعمال را پاکیزه و نیکو می کند و به بهترین درجه از کمال می رساند. بزرگ ترین ثواب را ارزانی صاحبش می دارد و او را از کاستی ها، پاک و مقبول درگاه الهی می سازد. ثروت را فزونی می دهد، گرفتاری ها و بلاها را دور حساب روز قیامت را آسان می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد.(89)
همچنین امام سجاد (علیه السلام) خطاب به ابی حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند، مرگ تو را نیکو مقرر کند و از گناهانت در گذرد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر. به درستی که آنها عمر انسان را زیاد می کنند و فقر را از بین می برند.(90)

1. آثار دنیایی

الف)طولانی شدن عمر

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:
هر کس برای من یک چیز را ضمانت کند، من چهار چیز را برای او ضمانت می کنم. صله رحم کند تا خداوند او را دوست بدارد؛ روزی اش را توسعه دهد؛ عمرش را زیاد و او را به بهشت موعود داخل کند.(91)
امیر مومنان علی (علیه السلام) نیز می فرماید:
صله الرحم فانها مثراه فی المال و منساه فی الاجل.(92)
صله رحم (احسان و نیکویی به خویشان) است که سبب افزایش مال و طول عمر می شود.
همچنین از امام حسین (علیه السلام) نقل است: هر که دوست دارد مرگش به تأخیر افتد، صله رحم کند.(93)
شخصی به نام یعقوب خدمت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) رسید. چون نگاه امام به او افتاد، فرمود: ای یعقوب! دیروز که به اینجا (مکه) وارد شدی، میان تو و برادرت نزاعی در گرفت و کار به جایی رسید که همدیگر را دشنام دادید.
{بدان که } این روش ما و دین پدران ما نیست. ما کسی را به این کارها امر نمی کنیم. از خشم خدای یگانه بپرهیز. به زودی مرگ میان تو و برادرت جدایی خواهد افکند و این به سبب آن است که شما قطع رحم کردید.
یعقوب پرسید: فدایت شوم، مرگ من کی فرا خواهد رسید؟ حضرت فرمود:
همانا اجل تو نیز نزدیک بود، ولی چون تو با عمه ات صله رحم کردی، بیست سال به عمرت افزوده شد. گویند که برادر یعقوب در همان سفر وفات یافت و به وطنش نرسید.
در حدیثی از امام رضا (علیه السلام) آمده است:
ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صله الرحم، حتی ان الرجل یکون اجله ثلاث سنین فیکون وصولا للرحم فیزید الله فی عمره ثلاثین سنه فیجعلها ثلاثا و ثلاثین سنه و یکون اجله ثلاثا و ثلاثین سنه، فیکون قاطعا للرحم فینقصه الله ثلاثین سنه و یجعل اجله الی ثلاث سنین.(94)
ما برای زیاد شدن عمر، وسیله ای جز صله رحم نمی شناسیم. صله رحم به اندازه ای در زیاد شدن عمر موثر است که شخصی که از عمرش سه سال مانده است، خداوند به سبب صله رحم سی سال به عمرش می افزاید که مجموعا سی و سه سال می شود و کسی که از عمرش سی و سه سال تمام باقی مانده است، خداوند به سبب قطع رحم سی سال از عمرش بر می دارد و آن را به سه سال کاهش می دهد.
در روایت دیگری آمده است: امام باقر یا امام صادق (علیه السلام) (تردید از راوی است) به شخصی به نام میسر فرمود: ای میسر! گمان می کنم {تو} به خویشان خود نیکی می کنی؟ عرض کرد: آری، من در نوجوانی در بازار برای کسی کار می کردم و تنها دو درهم مزد می گرفتم. یک درهم را به عمه و درهم دیگر را به خاله ام می دادم. آن گاه امام فرمود: به خدا سوگند! دو بار مرگت نزدیک شد، ولی به دلیل این صله رحم به تأخیر افتاد.(95)
همچنین نقل است روزی امام صادق (علیه السلام) خطاب به یکی از یارانش فرمود:
چه کار کرده ای که خداوند عمر تو را افزوده است؟ چون بارها اجل و مرگ تو فرا رسیده و عمر تو پایان یافته، ولی دوباره بر عمر تو اضافه شده است. او گفت: من جوان بودم، کارگری می کردم و روزی پنج درهم مزد می گرفتم و به دایی ام که مرد بینوایی بود، کمک مالی می کردم. حضرت فرمود: همین که تو به رحم و خویشاوند نزدیکت رسیده ای و از او تفقد کرده ای، اجل و مرگ تو به تأخیر افتاده و عمرت افزون شده است.(96)
از پیامبر اکرم (علیه السلام) نقل است که فرمود:
من سره ان یمد الله فی عمره... فلیصل رحمه.(97)
هر کس خوش دارد خدا عمر او را طولانی گرداند، باید صله رحم کند.