فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

5. فساد اخلاقی برخی خویشاوندان

یکی دیگر از عواملی که به تضعیف یا قطع پیوندهای خویشاوندی می انجامد، فساد اخلاقی و گرایش به ناهنجاری هاست. بدون شک، انسان ها تمایل دارند با افراد درست کار و موجه و شایسته، ارتباط و با آنان رفت و آمد داشته باشند. از این رو، کسانی که جایگاه خویش را نزد خویشاوندان از دست می دهند، ارتباط دیگران با آنان کم رنگ می شود.

فصل چهارم: پی آمدهای مثبت صله رحم

صله رحم آثار مثبت مادی، معنوی، فردی و اجتماعی بسیاری دارد که در احادیث و روایت ها به آن اشاره شده است. امام باقر (علیه السلام)، آثار شگفت انگیز صله رحم را این گونه بیان می کند:
پیوند با خویشان، اعمال را پاکیزه و نیکو می کند و به بهترین درجه از کمال می رساند. بزرگ ترین ثواب را ارزانی صاحبش می دارد و او را از کاستی ها، پاک و مقبول درگاه الهی می سازد. ثروت را فزونی می دهد، گرفتاری ها و بلاها را دور حساب روز قیامت را آسان می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد.(89)
همچنین امام سجاد (علیه السلام) خطاب به ابی حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند، مرگ تو را نیکو مقرر کند و از گناهانت در گذرد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر. به درستی که آنها عمر انسان را زیاد می کنند و فقر را از بین می برند.(90)

1. آثار دنیایی