فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

4. میهمانی های پر هزینه

بر پایی میهمانی های پر هزینه و تشریفات کمر شکن و دادن هدایای گران قیمت به مناسبت های گوناگون به خویشاوندان خود سبب می شود برخی افراد به دلیل ناتوانی مالی یا بخل، با خویشاوندان قطع رابطه کنند. این امر از عوامل بسیار مهم در تضعیف پیوندهای خویشاوندی در جوامع امروزی است.(88)

5. فساد اخلاقی برخی خویشاوندان

یکی دیگر از عواملی که به تضعیف یا قطع پیوندهای خویشاوندی می انجامد، فساد اخلاقی و گرایش به ناهنجاری هاست. بدون شک، انسان ها تمایل دارند با افراد درست کار و موجه و شایسته، ارتباط و با آنان رفت و آمد داشته باشند. از این رو، کسانی که جایگاه خویش را نزد خویشاوندان از دست می دهند، ارتباط دیگران با آنان کم رنگ می شود.

فصل چهارم: پی آمدهای مثبت صله رحم

صله رحم آثار مثبت مادی، معنوی، فردی و اجتماعی بسیاری دارد که در احادیث و روایت ها به آن اشاره شده است. امام باقر (علیه السلام)، آثار شگفت انگیز صله رحم را این گونه بیان می کند:
پیوند با خویشان، اعمال را پاکیزه و نیکو می کند و به بهترین درجه از کمال می رساند. بزرگ ترین ثواب را ارزانی صاحبش می دارد و او را از کاستی ها، پاک و مقبول درگاه الهی می سازد. ثروت را فزونی می دهد، گرفتاری ها و بلاها را دور حساب روز قیامت را آسان می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد.(89)
همچنین امام سجاد (علیه السلام) خطاب به ابی حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند، مرگ تو را نیکو مقرر کند و از گناهانت در گذرد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر. به درستی که آنها عمر انسان را زیاد می کنند و فقر را از بین می برند.(90)