فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ص)مصداق های قرض الحسنه

معاویه بن عمار، از امام صادق (علیه السلام) درباره آیه من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا؛ کیست که به خدا قرض دهد، قرضی نیکو. (بقره: 245) پرسید. امام فرمود: این آیه درباره صله رحم نازل شده است.(82) این پرسش از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نیز پرسیدند. امام همان پاسخ را داد.(83)

ق)مایه آرامش

حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
هر گاه کسی از رحم خویش عصبانی شود و بر او غضب کند، {مناسب است که } به سوی او روانه شود و با او تماسی (مصافحه و معانقه) حاصل کند؛ زیرا رحم هنگامی که با رحم پیوند یابد، به آرامش می رسد.(84)

فصل سوم: عوامل ضعف یا قطع پیوندهای خویشاوندی

با دقت در آنچه در فصل های پیشین گفته شد، جایگاه و اهمیت صله رحم به خوبی روشن می شود. با این حال، امروزه این سنت پیامبر و امامان معصوم (علیه السلام) بسیار کم رنگ شده است و نسبت به آن بی مهری می شود.
در نتیجه، روابط خانوادگی در برخی خانواده ها تیره گشته و در برخی موارد به قهر و جدایی انجامیده است.