فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ک)نشانه دین داری

امام علی (علیه السلام) فرمود:
برای اهل دین نشانه هایی است که با آن شناخته می شوند و از جمله آن نشانه ها، صله رحم و ارتباط با خویشان است.(73)

ل)محبوب ترین و با فضیلت ترین اعمال

امام باقر (علیه السلام) فرمود:
هیچ قطره ای در پیشگاه خداوند از قطره خونی که در راه ریخته یا قطره اشکی که در ظلمت شب از خشیت الهی جاری شود، محبوب تر نیست و هیچ قدمی بهتر از قدمی نیست که برای صله رحم برداشته می شود.(74)
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
مردی از طایفه خثعم از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) پرسید: بالاترین عمل در اسلام چیست؟ حضرت فرمود: ایمان به خدا. مرد پرسید: بعد از چیست؟ حضرت پاسخ داد: صله رحم(75)

م)نشانه تقوا

امام رضا (علیه السلام) فرمود:
کسی که با رحم خود ارتباط نداشته باشد، از تقوای الهی برخوردار نیست.(76)