فهرست کتاب


زندگی پرماجرای نوح علیه السلام(آموزه ها و عبرت ها)

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی

2ـ آثار خیر ماندگار

یکى دیگر از امورى که باعث مى شود پرونده اعمال انسان پس از مرگ نیز همچنان باز بماند و بر حسناتش افزوده گردد، آثار خیر ماندگار است. (صَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَعْدِه)(47) مثل این که مسجدى بسازد، یا درمانگاهى احداث کند، یا حسینیّه اى بنا نماید، یا مدرسه دینى پایه گذارى کند. که در چنین مواردى هر کار خیرى در این بناها صورت گیرد بانى اوّلیّه نیز شریک خواهد بود. اگر توانایى مالى ندارد هر یک از این بناها را به تنهایى ایجاد کند، به هر مقدار که توان دارد کمک کند. مسجد جامع شیراز قبل از انقلاب تبدیل به مخروبه اى شده بود. بعد از انقلاب شروع به تعمیر آن کردند. هر کس به مقدار توانش کمک مى کرد. یک ماشین آجر در کنار مسجد ریخته بودند تا افراد ضعیف هر مقدار آجر که مى توانند بخرند و به مسجد کمک کنند. تا زمانى که آن آجرها در بناى آن مسجد وجود دارد ثوابى از عبادت عبادت کنندگان آن مسجد، به اهداء کنندگان آن آجرها خواهد رسید.

3ـ دانش سودمند و مفید

علم نافع که فایده آن به مردم برسد (عِلْمٌ یُنْتَفَعُ بِه)(48) از دیگر امورى است که بعد از
﴿صفحه 57 ﴾
مرگ صاحبش نیز به درد او مى خورد و آمار حسنات پرونده اش را بالا مى برد. چه در حدّ وسیع و گسترده باشد، نظیر علم و دانش شخصیّتهاى همچون شیخ مفید و سیّد مرتضى و شیخ طوسى و شیخ صدوق و مانند آن بزرگان(رحمهم الله)، و چه در مقیاس کوچک و محدودى همچون تعلیم بسم الله به فرزند به هنگام خوردن غذا و سلام دادن به دیگران و سفارش به نماز اوّل وقت و توصیه ترک گناهان نظیر دروغ و غیبت و تهمت و مانند آن. که هر دو، علم نافع و دانش سومند است و انشاءالله مایه نجات صاحبش مى گردد.

4ـ سنّتهاى خوب و بد

در روایتى از وجود مبارک پیامبر گرامى اسلام، حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) مى خوانیم:
«مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً کانَ لَهُ اَجْرُها وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیِّئَةً کانَ عَلَیْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها;(49) هر کس سنّت نیکى را پایگذارى کند، اجر آن سنّت و کسانى که به آن سنّت عمل کنند نصیب او نیز خواهد شد. و کسى که سنّت زشتى را پایگذارى نماید، گناه آن سنّت و گناه کسانى که به آن عمل کنند براى او هم خواهد بود».
بنابراین، کسانى که در امر ازدواج جوانان سنّتهاى زشتى ایجاد مى کنند، و هر روز مشکلى بر مشکلات ازدواج مى افزایند، گناه آن سنّت و گناه کسانى که به آن عمل مى کنند در نامه عمل آنها هم نوشته مى شود. و بالعکس، اگر در ازدواج سنّتهاى خوبى پایه گذارى کنند و باعث آسانى و گشایش ازدواج جوانان شوند، آثار خوب این سنّت حتّى پس از مرگشان در نامه عمل آنها نوشته خواهد شد.
﴿صفحه 58 ﴾
نتیجه این که، یکى از امتیازات حضرت نوح(علیه السلام) داشتن نسلى پاکیزه و خوب بود که باعث بالارفتن درجات آن حضرت شد.