فهرست کتاب


زندگی پرماجرای نوح علیه السلام(آموزه ها و عبرت ها)

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی

1ـ فرزند صالح و شایسته

اگر انسان فرزند صالحى تربیت کند که براى پدر و مادر دعا نماید (وَلَدٌ صالِحٌ یَسْتَغفِرُ لَهُ)(46) و مایه آبرومندى والدین خود گردد، همچنان بر حسناتش اضافه مى شود. تربیت فرزند نیک و صالح هر چند در این زمان پر غوغا و طوفانى (که فساد از در و دیوار مى بارد و ابزار و آلات بى بند و بارى و فحشاء براحتى در اختیار گذاشته مى شود) کار ساده و آسانى نیست، ولى با تلاش و کوشش امکان پذیر است.
یکى از راههاى آن، آشنا کردن فرزندان با مجالس و مراسم دینى است.
هنگامى که اکثریّت شرکت کنندگان در جلسات تفسیر و تلاوت قرآن جوانان و نوجوانان باشند، آینده آنها بیمه مى شود. جلسات قرآنى که مایه آبرو و اعتبار شیعه است و گاه مانند آن در سایر کشورهاى اسلامى دیده نمى شود و تبلیغات سوء دشمنان را در مورد شیعه خنثى مى کند و به همه مسلمانان دنیا مى فهماند که قرآن شیعه با قرآن سایر مسلمانان هیچ تفاوتى ندارد.
با توجّه به آنچه گفته شد، ما نه تنها مانع آمدن بچّه ها به مساجد نمى شویم، بلکه سفارش مى کنیم پدر و مادرها فرزندان خود را به مساجد بیاورند تا با قرآن و معارف اسلام و احکام دین آشنا شوند; هر چند گاه شلوغ کنند و به کارهاى کودکانه بپردازند. فرزندانى که در سایه معارف دینى و در مجالسى مذهبى رشد و نمو کنند نه تنها پس از مرگ والدین مایه آبروى آنها هستند که در زمان حیاتشان، مخصوصاً در آخر عمر و به هنگام ضعف و ناتوانى و کهولت و پیرى، عصاى دست آنها خواهند بود. افراد با
﴿صفحه 56 ﴾
شخصیّتى را دیدم که در آخر عمر گرفتار انواع بیمارى ها بودند، ولى فرزندان برومند و تربیت شده آنها، همچون پروانه برگردشان مى چرخیدند. و در مقابل، افرادى را نیز سراغ داریم که بر اثر نا آشنایى فرزندانشان با مجالس و معارف دینى، همین که پا به سن گذاشتند، آنها را روانه خانه سالمندان کردند!

2ـ آثار خیر ماندگار

یکى دیگر از امورى که باعث مى شود پرونده اعمال انسان پس از مرگ نیز همچنان باز بماند و بر حسناتش افزوده گردد، آثار خیر ماندگار است. (صَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَعْدِه)(47) مثل این که مسجدى بسازد، یا درمانگاهى احداث کند، یا حسینیّه اى بنا نماید، یا مدرسه دینى پایه گذارى کند. که در چنین مواردى هر کار خیرى در این بناها صورت گیرد بانى اوّلیّه نیز شریک خواهد بود. اگر توانایى مالى ندارد هر یک از این بناها را به تنهایى ایجاد کند، به هر مقدار که توان دارد کمک کند. مسجد جامع شیراز قبل از انقلاب تبدیل به مخروبه اى شده بود. بعد از انقلاب شروع به تعمیر آن کردند. هر کس به مقدار توانش کمک مى کرد. یک ماشین آجر در کنار مسجد ریخته بودند تا افراد ضعیف هر مقدار آجر که مى توانند بخرند و به مسجد کمک کنند. تا زمانى که آن آجرها در بناى آن مسجد وجود دارد ثوابى از عبادت عبادت کنندگان آن مسجد، به اهداء کنندگان آن آجرها خواهد رسید.

3ـ دانش سودمند و مفید

علم نافع که فایده آن به مردم برسد (عِلْمٌ یُنْتَفَعُ بِه)(48) از دیگر امورى است که بعد از
﴿صفحه 57 ﴾
مرگ صاحبش نیز به درد او مى خورد و آمار حسنات پرونده اش را بالا مى برد. چه در حدّ وسیع و گسترده باشد، نظیر علم و دانش شخصیّتهاى همچون شیخ مفید و سیّد مرتضى و شیخ طوسى و شیخ صدوق و مانند آن بزرگان(رحمهم الله)، و چه در مقیاس کوچک و محدودى همچون تعلیم بسم الله به فرزند به هنگام خوردن غذا و سلام دادن به دیگران و سفارش به نماز اوّل وقت و توصیه ترک گناهان نظیر دروغ و غیبت و تهمت و مانند آن. که هر دو، علم نافع و دانش سومند است و انشاءالله مایه نجات صاحبش مى گردد.