فهرست کتاب


زندگی پرماجرای نوح علیه السلام(آموزه ها و عبرت ها)

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی

ج) آداب سلام کردن

خوانندگان محترم! برادران عزیز و خواهران گرامى! بیایید این سنّت اسلامى را بیش از پیش زنده کنیم، و اجازه ندهیم کم کم به فراموشى سپرده شود. وارد خانه مى شویم سلام کنیم. در محل کار از سلام کردن غفلت نورزیم. هنگامى که سوار تاکسى مى شویم به راننده و مسافران سلام بدهیم. وارد مغازه مى شویم سلام کنیم. خلاصه همه به هم سلام کنند; هر چند بهتر است کوچکتر به بزرگتر(22)، سواره به پیاده، و ایستاده به نشسته سلام کند.
(اَلسَّلامُ لِلرّاکِبِ عَلَى الرّاجِلِ، وَ لِلْقائِمِ عَلَى الْقاعِدِ).(23)
همه تلاش کنیم سنّت سلام کردن را زنده نگهداریم که باعث محبّت و سلامتى بندگان و خشنودى خداوند مى شود. و لذا، خداوند متعال بر عدّه اى از انبیا از جمله حضرت نوح(علیه السلام) سلام کرد.

4. نوح(علیه السلام) بنده شکور خدا بود

یکى دیگر از افتخارات و امتیازات قرآنى حضرت نوح(علیه السلام) این است که آن حضرت
﴿صفحه 39 ﴾
«عبد شکور» خداوند بود. به این مطلب در آیه سوّم سوره اسراء اشاره شده است:
«ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ کاَنَ عَبْدًا شَکُورًا; اى فرزندان کسانى که با نوح (بر کشتى) سوار کردیم! او بنده شکر گزارى بود. (شما هم مانند او باشید، تا نجات یابید)».
این آیه شریفه در مورد بنى اسرائیل ناسپاس است، که ناشکرى مى کردند. قرآن مجید مى گوید: شما که خود را فرزندان نوح پیامبر(علیه السلام) مى دانید، او بنده شکور خدا بود، به او اقتدا کنید.(24)
شکور صیغه مبالغه است; یعنى کسى که بسیار شکرگزار است.

چگونگى شکرگزارى حضرت نوح(علیه السلام)

در تفاسیر معتبر(25) نوشته اند که هر نعمتى به نوح پیامبر(علیه السلام) مى رسید خدا را شکر مى گفت. آب مى نوشید الحمدلله مى گفت. غذا مى خورد شکر خدا را به جا مى آورد. هرگونه نعمتى نصیبش مى شد حمد و شکر الهى را فراموش نمى کرد. البتّه نه فقط شکر لفظى و زبانى، بلکه شکر عملى و با تمام وجود. و چون خدا را لفظاً و عملا بسیار شکر مى کرد عبد شکور نامیده شد.