فهرست کتاب


زندگی پرماجرای نوح علیه السلام(آموزه ها و عبرت ها)

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی

6. مبارزه با خرافات و تحریف ها

تاریخ انبیا در طول زندگى بشر و بر اثر گذشت زمان، با خرافات عجیبى آمیخته شده است. قرآن مجید با بیان تاریخ پیامبران، در واقع تاریخ حقیقى انبیا را بیان نموده و خرافات و مطالب بى اساس را از چهره آن مى زداید. خداوند متعال پس از بیان تاریخ واقعى حضرت عیسى(علیه السلام) در سوره آل عمران مى فرماید:
«إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ;(9) این همان سرگذشت واقعى (عیسى) است».
اگر شما بعضى از کتب آسمانى تحریف شده، از جمله تورات کنونى، را مطالعه کنید، به این واقعیّت تلخ پى خواهید برد. در فصول اوّلیّه تورات کنونى داستان آفرینش حضرت آدم(علیه السلام) همراه با انواع خرافات بیان شده است. مى گوید:
«آدم از میوه درخت علم و دانش خورد! سپس لباسهاى بهشتى اش فرو ریخت و برهنه شد. لذا خود را در پشت درختهاى بهشتى پنهان کرد. خداوند صبحگاهان به همراه نسیم صبحگاهى وارد بهشت شد! در خیابانهاى بهشت قدم مى زد! امّا هر چه نگاه کرد خبرى از آدم نبود. صدا زد: آدم! کجایى؟ آدم گفت: اینجا، پشت درختان پنهان شده ام؟ خداوند گفت: چرا پنهان شده اى؟ گفت: از درخت علم و دانش خوردم. لباسهایم فرو ریخت و برهنه شدم، لذا در پشت درختان پنهان شدم!»
این داستان با خرافات متعدّدى آمیخته است: زیرا اوّلا: درختى که حضرت آدم از آن منع شد درخت علم و دانش نبود، بلکه خداوند به خاطر دانشى که در اختیار آدم نهاد به تمام فرشتگان دستور داد بر او سجده کنند.
ثانیاً: مگر خداوند مادّه است و جسم دارد که در خیابانهاى بهشت قدم بزند؟
ثالثاً: خدایى که از چند قدم آن طرف تر خود خبر ندارد و نمى داند حضرت آدم در
﴿صفحه 23 ﴾
پشت درختان پنهان شده، چطور بر تمام جهان هستى احاطه دارد و آن را اداره مى کند؟ خوانندگان محترم! خرافات بلاى بزرگى است که اعتقادات انسان را تهدید مى کند و دشمن با استفاده از این حربه به جنگ دین و ایمان مى آید. جدّاً باید مراقب این حربه دشمنى بود.(10)
بنابراین، یکى دیگر از فوائد پرداختن به داستان انبیا، زدودن خرافات از تاریخ آن بزرگواران و در دسترس قرار دادن تاریخ واقعى آنهاست.

7. تحقق وعده الهى به مؤمنان

خداوند متعال در آیه 51 سوره غافر مى فرماید:
«إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ فىِ الحْیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ; ما به یقین پیامبران خود و کسانى را که ایمان آورده اند، در زندگى دنیا و (در آخرت) روزى که گواهان به پا مى خیزند یارى مى دهیم.»
آرى، وعده الهى براى پیروزى مؤمنان حتماً تحقّق مى یابد و سرانجام مؤمنان پیروز مى شوند. شما مؤمنین هم اگر در مسیر ایمان و تقوى گام بردارید، وعده خدا در مورد شما هم محقّق خواهد شد، و طعم پیروزى را خواهید چشید. نتیجه این که:
بیان تاریخ پیامبران اولواالعزم و غیر اولواالعزم در قرآن فلسفه هاى هفت گانه اى دارد که شرح آن گذشت. با توجّه به فواید و آثار مهّم مطالعه سرگذشت پیامبران، به شرح حال حضرت نوح(علیه السلام) مى پردازیم.
﴿صفحه 25 ﴾

اوّلین پیامبر اولواالعزم: حضرت نوح(علیه السلام)

﴿صفحه 27 ﴾