فهرست کتاب


ره توشه جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

پاورقی

1 - نساء / 119 ـ 118.
2 - نهج‌البلاغة (ترجمه فیض‌الاسلام) خ 42، ص 127.
3 - حج / 15.
4 - بحارالانوار، ج 78، ص 63.
5 - اصول كافى (باترجمه) ج 4، ص 54.
6 -«... وَهَبَطَ مَعَ جِبْرَئیلُ مَلَكٌ لَمْ یَطَاءِ الاَْرْضَ قَطُّ، مَعَهُ مَفاتیحُ خَزائِنِ الاَْرْضِ. فَقالَ: یا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ یُقْرِئُكَ السَّلامَ وَ یَقُولُ هذِهِ مَفاتیحُ خَزائِنِ الاَْرْضِ؛ فَإِنْ شِئْتَ فَكُنْ نَبِیَّا عَبْداً وَإِنْ شِئْتَ فَكُنْ نَبِیّاً مَلِكاً. فَأَشارَإِلَیْهِ جِبْرَئیل(علیه السلام): أَنْ تَواضَعْ یا مُحَمَّدُ. فَقالَ: بَلْ أَكُونُ نَبِیّاً عَبْداً. ثُمَّ صَعَدَ إِلىَ السَّماءِ ...»
یكى از فرشتگان الهى كه هرگز به زمین فرود نیامده بود، با جبرئیل به زمین آمد و با او كلیدهاى گنجهاى زمین بود و به پیغمبر گفت: «اى محمد، پروردگارت بر تو سلام كرد و فرمود: این كلیدهاى گنجهاى زمین است، اگر مى‌خواهى پیامبرى بنده باش و اگر مى‌خواهى پیامبرى داراى ملك و سلطنت باش.» سپس جبرئیل اشاره كرد كه یا محمد، فروتنى كن. پیامبر فرمود: من پیامبرى بنده خواهم بود. سپس فرشته به سوى آسمان رفت ... (امالى صدوق، مجلس 69، ص 365، ح 2.)
7 -«قال عَبْدُاللّهِ ابْنِ الْعَبّاسِ: دَخَلْتُ عَلى أَمِیرالْمُؤْمِنین(علیه السلام) بِذى قار وَهُوَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ؛ فَقالَ لى: ماقِیْمَةُ هذِهِ النَّعْلِ؟ فَقُلْتُ: لا قِیْمَةَ لَها، فَقال(علیه السلام): وَاللّهِ لَهِىَ أَحَبُّ إِلَىَ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلاّ أَنْ أُقیمَ حَقّاً أَو أَدْفَعَ باطِلا ...»
ابن عباس گفت: در ذى قار بر امیرالمؤمنان(علیه السلام) وارد شدم و او مشغول دوختن كفش خود بود پس مرا گفت: بهاى این كفش چقدر است؟ گفتم بهایى ندارد! فرمود: به خدا سوگند، این كفش نزد من از امارت بر شما محبوبتر است، مگر آنكه حقى را به پاى دارم یا باطلى را دور سازم. (نهج‌البلاغه [ترجمه فیض‌السلام] خ 33، ص111.)
8 - منافقون / 8.
9 - امام خمینى، چهل حدیث (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(رحمه الله)، چاپ چهارم 1373) ص 444 ‌‌445.
10 - بحارالانوار، ج 6، ص 130.
11 - عبس / 24.
12 - كهف / 19.
13 - بحارالانوار، ج 45، ص 8.
14 - نسخه دیگر «و ما حوى» است و شاید صحیح همین باشد.
15 - المیزان، ج 6، ص 330.
16 - راغب اصفهانى، مفردات، ماده «دعو».
17 - اسراء / 52.
18 - غافر / 6.
19 - المیزان، ج 10، ص 36.
20 - نهج البلاغة (ترجمه فیض الاسلام)، نامه 31، ص 925 ـ 924.
21 - بحار الانوار، ج93، ص 303.
22 - اصول كافى (با ترجمه) ج3 ص 107.
23 - بقره / 186.
24 - قصص/ 24.
25 - نهج البلاغة (ترجمه فیض الاسلام) خ 159، ص 507.
26 - نهج البلاغه (ترجمه شهیدى) خ 42، ص 40.
27 - بحارالانوار، ج 70، ص 225.
28 - بحار الانوار، ج 40، ص 153.
29 - اعراف / 96.
30 - تفسیر عیاشى، ج 1، ص 135.
31 - بحار الانوار، ج 15، ص 27، ح 48.
32 - بحار الانوار، ج 23، ص 5.
33 - اسراء / 70.
34 - انفال / 55.
35 - زمر / 42.
36 - سجده / 16.
37 - انفال / 16 ـ 15.
38 - بقره / 170.
39 - بحارالانوار، ج 2، ص 69، ح 22.
40 - بحارالانوار، ج 78، ص 162، ح 1.
41 - نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) كتاب 45، ص 971.
42 - زمر / 2 ـ 3.
43 - بحارالانوار، ج 67، ص 242.
44 - ملك / 2.
45 - اصول كافى (با ترجمه) ج 3، ص 26.
46 - اسراء / 44.
47 - المیزان، ج 13، ص 114 ـ 116.
48 - فصلت / 21.
49 - اسراء / 85.
50 - بقره / 151.
51 - طبرى نورى، كفایة الموحدین، ج 2، ص 182.
52 - بحارالانوار، ج 23، ص 346.
53 - نساء / 33.
54 - ق / 16 ـ 18.
55 - نساء / 41.
56 - نهج‌البلاغة (ترجمه شهیدى) كلمات قصار 324، ص 420.
57 - ال عمران / 30.
58 - زمر / 11.
59 - مریم / 51.
60 - ص / 82 ـ 83.
61 - یوسف / 24.
62 - نساء / 95.
63 - احزاب / 41.
64 - آل عمران / 191.
65 - بحارالانوار، ج 13، ص 343.
66 - هود / 7.
67 - اسراء / 70.
68 - المیزان (دارالكتب الاسلامیه، چاپ سوم) ج 13، ص 165.
69 - شعر از هاتف اصفهانى.
70 - اعراف / 179.
71 - قمر / 54 ـ 55.
72 - بحار الانوار، ج 23، ص 233.
73 - شیخ صدوق، معانى الاخبار، ص 289.
74 - نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) خ 184، ص 612.
75 - فیض كاشانى، محجة البیضاء، ج 8، ص 258.
76 - نساء / 69.
77 - فرقان / 30.
78 - المیزان (دار الكتاب الاسلامیه، چاپ سوم) ج 1، ص 324 ـ 325.
79 - آل عمران / 33.
80 - بقره / 253.
81 - بحار الانوار، ج 18 ،ص 345.
82 - سجده / 17.
83 - شعراء / 83.
84 - انبیاء / 72.
85 - نهج‌البلاغة (ترجمه شهیدى) خ 192، ص 224.
86 - مریم / 41.
87 - مائدة / 75.
88 - انعام / 87.
89 - المیزان (دار الكتب الاسلامیه، چاپ سوم) ج 11، ص 177 ـ 189
90 - فیض كاشانى، محجة البیضاء، ج 8، ص 14.
91 - یوسف / 106.
92 - جاثیه / 23.
93 - بحار الانوار، ج 42، ص 247.
94 - بحار الانوار، ج 74، ص 194.
95 - بحار الانوار، ج 1، ص 204.
96 - ابراهیم / 38.
97 - آل عمران / 103.
98 - اصول كافى، ج 2، ص 166.
99 - بحار الانوار، ج 71، ص 186.
100 - همان، ص 189، ح 18.
101 - فرقان / 28 ـ 29.
102 - اصول كافى، ج 4، ص 451.
103 - مزمّل / 6 ـ 7
104 - اصول كافى ج 4، ص 451.
105 - ق / 18.
106 - انفطار / 9 ـ 11.
107 - بحار الانوار، ج 77، ص 27.
108 - بحارالانوار، ج 96، ص 7.
109 - نهج‌البلاغه (ترجمه شهیدى) كلمات قصار 392، ص 432.
110 - همان، خطبه 176، ص 184.
111 - همان.
112 - بحارالانوار، ج 77، ص 90، ح 2.
113 - همان، ج 71 ص 286.
114 - اصول كافى، ج 3، ص 333، ح 25.
115 - فرقان / 63.
116 - طه / 43 ـ 44.
117 - بحارالانوار، ج 1، ص 85، ح 7.
118 - المیزان (دارالكتب الاسلامیه، چاپ سوم) ج 6، ص 315 ـ 317.
119 - المیزان (دارالكتب الاسلامیه،چاپ سوم) ج 16 ،ص 220 ـ 223.
120 - اصول كافى، ج 3 ص 271.
121 - همان، ص 272.
122 - بحارلانوار، ج 16، ص 298.
123 - همان، ج 58، ص 107.
124 - نهج البلاغه (ترجمه شهیدى) كلمات قصار 40. ص 367.
125 - بحارالانوار، ج 69، ص 400.
126 - نساء / 83.
127 - المیزان (دارالكتب الاسلامیه، چاپ سوم) ج 5، ص 18.
128 - الحدید / 11.
129 - انفال / 42.
130 - نهج‌البلاغة (فیض‌الاسلام) خ 107، ص 321.
131 - همان، خ 94، ص 283.
132 - بحارالانوار، ج 23، ص 133.
133 - نساء / 80.
134 - نساء / 59.
135 - بحارالانوار، ج 26، ص 250.
136 - بحارالانوار، ج 43، ص 23.
137 - بقره / 152.
138 - بحارالانوار، ج 75، ص 468.
139 - همان، ج 26، ص 158.
140 - همان، ج 74، ص 345.
141 - همان، ج 4، ص 27.
142 - فتح / 29.
143 - بحارالانوار، ج 7 ص 202.
144 - مرتضى فرید، الحدیث، ج 1، ص 306.
145 - بحارالانوار، ج 16، ص 84.
146- بحارالانوار، ج 87، ص 138.
147 - اصول كافى، ج 4، ص 41
148 - مقدمه اصول كافى، ص 7.
149 - اصول كافى، ج 4، ص 400.
150 - المیزان، ج 3، ص 144.
151 - مائده / 51.
152 - همان / 55.
153 - بحارالانوار، ج 88، ص 88.
154 - اصول كافى، ج 2، ص 266.
155 - محمدبن نعمان (مفید)، ارشاد، ص 186.
156 - نهج‌البلاغة (فیض‌الاسلام) خ 163، ص 526.
157 - نهج‌البلاغة (ترجمه شهیدى) خ 183، ص 173.
158 - این ولایت و حكومت به صراحت در آیه 55 از سوره مائده بیان شده است، آنجا كه خداوند مى‌فرماید: «انّما ولیّكُم اللّه و رسولهُ والّذین آمنوا...»
159 - مؤمنون / 99 ـ 100.
160 - تغابن / 9.
161 - بقره / 217.
162 - نساء / 110.
163 - آل‌عمران / 135.
164 - هود / 114.
165 - بحارالانوار، ج 76، ص 126.
166 - مستدرك‌الوسائل، ج 9، ص 122.
167 - همان ، ج 1، ص 166.
168 - بحارالانوار، ج ،76، ص 126.
169 - نور / 19.
170 - بحارالانوار، ج 73، ص 384.
171 - نهج‌البلاغه (فیض الاسلام) خ 140، ص 429.
172 - همان، قصار 341، ص 1249.
173 - نهج‌البلاغه(فیض الاسلام)، خ 91، ص 269.
174 - بحارالانوار، ج 73، ص 294.
175 - نهج‌البلاغه(فیض الاسلام)، حكمت 96، ص 1131.
176 - نهج البلاغه (فیض الاسلام)حكمت 339، ص 1249.
177 - غررالحكم، ص 671.
178 - جامع السعادات، ج 2، ص 327.
179 - بحارالانوار، ج 77، ص 152.
180 - غررالحكم، ص 382.
181 - بحارالانوار، ج 77، ص 216.
182 - همان، ص 232.
183 - غررالحكم، ص 278.
184 - بحارالانوار، ج 2، ص 138.
185 - غرر الحكم، ص 36.
186 - همان، ص 17.
187 - همان، ص 31.
188 - آل عمران / 200.
189 - بحارالانوار، ج 77، ص 402.
190 - نهج البلاغه (فیض الاسلام) خ 3، ص 52.
191 - اصول كافى، ج 3، ص 131.
192 - بحارالانوار، ج 10، ص 99.
193 - طه / 14.
194 - عنكبوت / 45.
195 - المیزان، ج 16 (چاپ اسماعیلیان) ص 133.
196 - نهج البلاغه (فیض الاسلام) خ 213، ص 703.
197 - بحارالانوار، ج 80، ص 23.
198 - نهج البلاغه (فیض الاسلام) كتاب 45، شماره 15، ص 974.
199 - بحارالانوار، ج 80، ص 10.
200 - همان، ص 13.
201 - اعراف / 142.
202 - بحارالانوار، ج 7، ص 249.
203 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 478.
204 - عروة‌الوثقى، همراه با حواشى امام خمینى، رضوان الله علیه، ص 211.
205 - رساله توضیح المسائل، مساله 893.
206 - وسائل الشیعه،ج 3، ص 545.
207 - همان، ج 3، ص 525.
208 - همان، ص 545.
209 - همان، ص 536.
210 - همان، ج 1، ص 268.
211 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 555.
212 - همان، ج 5، ص 372.
213 - ابراهیم / 28.
214 - مصباح الشریعه (مركز نشر كتاب،قطع جیبى) ص 10، باب 12.
215- تحف العقول،باب مواعظ النبى و حكمه، ص 52.
216 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 507.
217 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 496.
218 - همان، ص 515.
219 - مومنون / 1ـ3.
220 - وسائل الشیعه، ج 12، ص 345.
221 - بحارالانوار، ج 2، ص 5.
222 - وسائل الشیعه، ج 1، ص 267.
223 - بحارالانوار، ج 83، ص 351.
224 - وسائل الشیعه، ج 3، ص 479.
225 - مائده / 30.
226 - آل‌عمران / 28.
227 - بقره / 123.
228 - همان / 194.
229 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام)، خ 113، ص 353.
230 - همان، خ 16، ص 66.
231 - حشر / 18.
232 - بقره / 77.
233 - طلاق / 2 ـ 3.
234 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) خ 182، ص 602.
235 - حج / 37.
236 - بحارالانوار، ج 77، ص 64.
237 - بقره / 282.
238 - بحارالانوار، ج 70، ص 24.
239 - همان، ج 59، ص 163.
240 - آل عمران / 76.
241 - اعراف / 35.
242 - آل عمران / 125.
243 - وسائل‌الشیعه، ج 11، ص 235.
244 - حجرات / 13.
245 - مائده / 27.
246 - حجرات / 13.
247 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) حكمت 363، ص 126.
248 - بحارالانوار، ج 70، ص 297.
249 - همان، ص 298.
250 - همان، ص 307.
251 - بحارالانوار، ج 73، ص 148.
252 - قصص / 77.
253 - نهج‌الفصاحة، ص 358، حدیث 1712.
254 - نهج‌البلاغة (فیض‌الاسلام) خ 80، ص 180.
255 - حدید / 27.
256 - بحارالانوار، ج 22، ص 264.
257 - حسینى سید نعمت‌الله، مردان علم در میدان عمل، ص 127 ـ 129.
258 - طلاق / 2 ـ 3.
259 - بحارالانوار، ج 71، ص 424.
260 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) حكمت 109، ص 1139.
261 - بحارالانوار، ج 2، ص 46.
262 - همان، ج 97، ص 368.
263 - همان، ج 21، ص 109.
264 - یوسف / 33.
265 - همان / 89.
266 - بقره / 67.
267 - اصول كافى، ج 3، ص 174.
268 - فصلت / 35.
269 - آل عمران / 159.
270 - فرقان / 63.
271 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) حكمت 197، ص 1179.
272 - اصول كافى (با ترجمه) ج 3، ص 179.
273 - بحارالانوار، ج 75، ص 53.
274 - غررالحكم (ترجمه محمدعلى انصارى) ص 479.
275 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام)، خ 24، ص 87.
276 - همان، خ 224، ص 729.
277 - قلم / 9.
278 - مائده / 49.
279 - بنابر روایت ابن عباس این آیه و آیه 73 از سوره اسرا وقتى نازل شد كه امیة‌بن خلف و ابوجهل و گروهى از قریش نزد پیامبر(صلى الله علیه وآله)، آمدند و به او گفتند: تو به مانند ما دست به خدایان ما بكش تا ما به دین تو بگرویم. در آن هنگام براى پیامبر دورى قومش دشوار بود و مایل بود آنان اسلام بیاورند. (المیزان، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، ج 15، ص 177).
280 - بحارالانوار، ج 21، ص 153.
281 - حجرات / 13.
282 - بحارالانوار، ج 71، ص 138.
283 - آل‌عمران / 122.
284 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) خ 218، ص 719.
285 - بحارالانوار، ج 71، ص 151.
286 - مستدرك‌الوسائل، ج 11، ص 217.
287 - ملامهدى نراقى، جامع‌السعادات، ج 3، ص 228 ـ 229.
288 - بحارالانوار، ج 1، ص 225.
289 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) خ 11، ص 62.
290 - اسراء / 23 ـ 24.
291 - بحارالانوار، ج 2، ص 42.
292 - زمر / 36.
293 - نساء / 65.
294 - بحارالانوار، ج 82 ، ص 36.
295 - جامع السعادت، ج 3، ص 211 ـ 212.
296 - بقره / 208.
297 - المیزان (دارالكتب الاسلامیه) ج 2، ص 103.
298 - بحارالانوار، ج 2، ص 204.
299 - بحارالانوار، ج 5، ص 87.
300 - توحید صدوق (مؤسسه النشر الاسلامى) ص 369.
301 - سفینة البحار(دار التعاریف لمطبوعات)، ج 1، ص 446، ماده دعا.
302 - انفال / 44.
303 - اصول كافى، ج 3، ص 87.
304 - اصول كافى، ج 3، ص 89.
305 - تكاثر / 5 ـ 7.
306 - واقعه / 95.
307 - جامع السعادت، ج 1، ص 123.
308 - فصلت / 53.
309 - جامع السعادت، ج 1، ص 124.
310 - توحید صدوق (موسسة‌النشر الاسلامى)، ص 109.
311 - جامع السعادات، ج 1، ص 124.
312 - اصول كافى، ج 3، ص 54.
313 - اصول كافى، ج 3، ص 97.
314 - اصول كافى، ج 3، ص 102.
315 - بحارالانوار، ج 103، ص 25.
316 - جامع السعادات، ج 3، ص 202.
317 - فجر / 27 ـ 28.
318 - مائده / 119.
319 - ملك / 1 ـ 2.
320 - بحارالانوار، ج 77، ص 20.
321 - سبأ / 13.
322 - بحارالانوار، ج 12، ص 35.
323 - اعراف / 179.
324 - حدید / 4.
325 - عنكبوت / 65.
326 - اعراف / 205.
327 - نور / 36.
328 - فصّلت / 51.
329 - انعام / 43.
330 - بقره / 74.
331 - اصول كافى، ج 3، ص 219.
332 - حدید / 22.
333 - قصص/78
334 - یوسف / 21.
335 - انعام / 17.
336 - الشرح / 5 ـ 6.
337 - البلد / 4.
338 - بقره / 155 ـ 156.
339 - اصول كافى، ج 3، ص 354.
340 - طلاق / 7.
341 - بحارالانوار، ج 71، ص 185.
342 - نهج البلاغه (فیص الاسلام) حكمت 33، ص 1103.
343 - بحارالانوار، ج 103، ص 20.
344 - كهف / 88.
345 - مریم / 60.
346 - القمر / 55.
347 - اعراف / 179
348 - بقره / 264.
349 - بقره / 25.
350 - همان / 82.
351 - نحل / 97.
352 - لیل / 18 ـ 20.
353 - انسان / 8.
354 - بحارالانوار، ج 70، ص 243.
355 - كافى ج 5، ص 19.
356 - حج / 37.
357 - آل‌عمران / 92.
358 - نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) خ 3، ص 52.
359 - همان، حكمت 228، ص 1192.
360 - همان، خ 32، ص 108.