فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

پنج خصلت سبب آزادی اسیر

در حدیثی بسیار مهم از حضرت صادق (علیه السلام) نقل شده است :
گروهی اسیر نزد پیامبر آوردند ; حضرت فرمان قتل همه را صادر كرد جز یك نفر را، آن یك نفر تعجب كرد و عرضه داشت : چرا فرمان آزادی مرا صادر كردی ؟ حضرت فرمود : امین وحی به من خبر داد كه تو دارای پنج خصلتی كه خدا آنها را دوست دارد :
الغَیْرَةُ الشَّدِیدَةُ عَلَی حَرَمِكَ، وَالسَّخاءُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَصِدْقُ اللِّسانِ، وَالشَّجَاعَةُ.
« غیرت سخت بر محارمت و سخاوتمندی و خوش اخلاقی و راستی در گفتار و شجاعت ».
از این واقعه ی عجیب مسلمان شد و در جنگی در ركاب پیامبر به شرف شهادت رسید ! (633)

غلام اهل توحید

امام صادق (علیه السلام) فرمان داد غلامی را به خاطر خلافی كه كرده بود تازیانه بزنند. غلام گفت : ای پسر رسول خدا ! كسی را می زنی كه شفیعی غیر از تو ندارد، پس كرم و احسانت كجاست ؟ حضرت فرمود : او را رها كنید. غلام گفت : تو مرا رها نكردی، كسی رها كرد كه این سخن را در دهان من گذاشت. حضرت فرمود : سوگند به پروردگار كعبه این غلام اهل توحید است با خدا غیر خدا را ندید !
آری، معامله ی او با اهل توحید جز با فضل و احسان نیست و نبوده و نخواهد

﴿صفحه 472﴾
بود. كسی كه به یگانگی اش شهادت دهد و تا اندازه ای به خواسته های حضرتش جامه ی عمل بپوشاند مورد لطف بی كران و رحمت بی نهایت قرار خواهد گرفت.

سرانجام شاهد بی گناهی یوسف

در برخی از تفاسیر قرآن نقل شده است : چون یوسف بر مسند حكومت مصر نشست، به نظرش رسید كه در امور مملكتی، وزیری لازم دارد كه بتواند به اصلاح معیشت و تربیت مردم برخیزد و درهای عدل و محبت را به روی آنان بگشاید. امین وحی از سوی حق به نزد او آمد و گفت : خدا میفرماید : تو را وزیری لازم است. یوسف فرمود : من نیز در این خیالم ولی كسی كه سزاوار این مسند باشد نمی دانم كیست ؟ جبرئیل گفت : فردا صبح كه از مقرّ حكومت حركت می كنی، اول كسی كه بنظرت آمد، این منصب را به او ارزانی دار. یوسف اول صبح نظرش به كسی افتاد كه به شدت ضعیف و لاغر و رخساره زرد بود و بسته ای از هیمه بر پشت داشت، با خود گفت : این شخص تحمل مسئولیت وزارت را نخواهد داشت. خواست از وی بگذرد، امین وحی به او گفت : از او مگذر و او را برای پست وزارت انتخاب كن، زیرا كه او را بر تو حقی است، او همان كسی است كه در دربار عزیز مصر به پاكی و عصمت تو شهادت داد، او را این لیاقت هست كه امروز پست وزارت را به او وا گذاری.
جایی كه حضرت حق به خاطر شهادتی صحیح، پست وزارت به شاهد پاكی و عصمت یوسف عطا می كند، به كسی كه عمری به وحدانیّت او شهادت می دهد چه خواهد داد ؟!
آری، لطف و رحمت حضرت دوست چیزی نیست كه قابل درك باشد و در این مقام پای عقل عاقلان و خرد خردمندان و هوش هوشمندان لنگ است و كسی را قدرت فهم این حقایق آن چنان كه هست نیست.
﴿صفحه 473﴾