فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

عذابهای برزخ و قیامت

بخشی از آیات قرآن به ویژه در سه جزء آخر قرآن به عذاب های گوناگون برزخ و قیامت اشاره دارد، و پاره ای از روایات هم به بیان گوشه ای از بلای آخرت پرداخته اند.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره ی دشمنان خدا می فرماید :
... و كسی كه دشمن خداست، فرشته ای بر او درآید كه از نظر رفتار و منظره، زشت ترین آفریده، و از جهت بو، بدبوترین آنهاست ; به او می گوید : تو را به پذیرایی از آب بسیار جوشان و ورود به دوزخ بشارت باد. دشمن خدا غسل دهنده اش را می شناسد و حمل كنندگان جنازه اش را سوگند می دهد كه او

﴿صفحه 436﴾
را از بردن به سوی قبر معاف بدارند، ولی هنگامی كه او را وارد قبر كنند، دو فرشته ی سئوال كننده بر او درآیند و كفنش را كنار نهند، سپس به او گویند : پروردگارت كیست و دینت چیست و پیامبرت چه كسی است ؟ می گوید : نمی دانم. دو فرشته گویند : ندانستی و راه نیافتی. پس ملاژ او را با ضربه ای به وسیله ی چیزی شبیه عصا می كوبند كه خدا جنبنده ای را نیافریده مگر آن كه از شدت آن ضربه به وحشت و ترس می افتد ; فقط جن و انس صدای آن ضربه را نمی شنوند. آنگاه دری به سوی دوزخ به رویش می گشایند و به او می گویند : به بدترین حال بخواب. آن قبر برای او از تنگی و فشار چنان می شود كه مغزش از میان ناخن و گوشتش بیرون می آید و خدا مارها و عقرب ها و وحشی های زمین را بر او چیره می كند، پس او را تا هنگامی كه خدا از قبرش برانگیزد می گزند(597).
شیخ صدوق درباره ی عذاب دوزخ از حضرت باقر (علیه السلام) روایت می كند كه :
اهل آتش از سختی عذاب دردناك مانند سگ و گرگ فریاد می كشند، برای آنان هرگز مرگی در كار نیست، عذاب از آنان سبك نمی شود، در آن تشنه و گرسنه اند، دیدگانشان ضعیف و كم نور است، لال و كر و كورند، چهره هایشان سیاه است، رانده شده و پشیمان و مورد خشم اند، به آنان رحم نمی شود و در عذابشان تخفیف نمی دهند، در دوزخ می سوزند و از آب بسیار جوشان می نوشند و از مادّه ای بسیار بدبو و بدتر از زهر می خورند و آنان را با گرزهای آتشین می كوبند و با چكش های سنگین می زنند، فرشتگان سخت گیر و خشمگین هرگز به آنان رحم نمی كنند، با چهره ها در آتش كشیده می شوند و با شیطان ها همنشین و قرین هستند، آنان را در غل ها و زنجیرها می بندند،

﴿صفحه 437﴾
اگر دعا كنند مستجاب نمی شود، اگر درخواست حاجت كنند برآورده نمی گردد، این است حال كسی كه وارد دوزخ می شود !!(598)
علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش از حضرت صادق (علیه السلام) روایت می كنند :
روزی رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نشسته بودند كه فرشته ی وحی جبرئیل در حالی كه ناراحت و محزون و رنگش تغییر كرده بود بر حضرت وارد شد. پیامبر فرمود : چه شده كه تو را گریان و محزون می بینم ؟ عرضه داشت : چرا اینگونه نباشم در حالی كه امروز منافیخ دوزخ را نهاده اند ! پیامبر فرمود : منافیخ دوزخ چیست ؟ عرضه داشت : خدای تعالی درباره ی آتش فرمان داد، پس آن را هزار سال افروختند تا سرخ شد، آنگاه به آن فرمان داد، پس آن را هزار سال افروختند تا سپید شد، سپس به آن فرمان داد تا آن را هزار سال افروختند در نتیجه سیاه شد و آن ماده ای سیاه و تاریك و بدون نور و روشنایی است، اگر حلقه ای از زنجیر آن را كه هفتاد ذرع است بر دنیا بگذارند، دنیا از حرارتش ذوب می شود، و اگر قطره ای از زقوم و ضریعش را در آشامیدنی اهل دنیا بریزند، اهل دنیا از بوی بدش می میرند.
پس رسول خدا و جبرئیل گریستند. خدا در آن حال فرشته ای به سوی آنان فرستاد كه پروردگارتان به شما سلام می رساند و می گوید : شما را از این كه مرتكب گناهی شوید تا به چنین عذابی دچار آیید در امان خود قرار دادم(599).
بدكاران و دشمنان خدا را در خانه ای جای می دهند كه از همه طرف تنگ است، راه هایش تاریك و مراكز هلاكتش نامعلوم است، اسیرش در آن همیشگی

﴿صفحه 438﴾
و آتش فروزانش دائمی است، آشامیدنی اهلش آب جوشان و جایگاهشان جحیم است، شعله های آتشش آنان را می كوبد و هاویه اش آنان را گرد می آورد، آرزویشان در آن مردن است و برای آنان راه آزادی وجود ندارد، پاهایشان به پیشانی بسته شده و چهره هایشان از ظلمت گناهان سیاه است، از اطرافش فریاد برمی دارند : ای گماشته ی دوزخ ! تهدید بر ما تحقق یافت. ای گماشته ! زنجیرها بر ما سنگینی می كند و پوست ما از شدت آتش بریان شد، ما را از این مكان بیرون آور كه دیگر به گناه باز نمی گردیم. شعله ها می گویند : آزادی شما بسیاربعید است، امروز روز امان یافتن نیست و راه بیرون آمدن از این جایگاه پست برای همیشه بسته است، دور شوید و سخن نگویید، اگر شما را بیرون ببرند باز به گناهان و معاصی برمی گردید.
در این حال اهل دوزخ از آزادی خویش ناامید می شوند و بر تقصیرشان در عبادت، اندوه می خورند، پشیمانی نجاتشان نمی دهد و اندوه به آنان سودی نمی رساند، دست و پا بسته بر صورتهایشان به زمین می افتند، از بالای سر و از زیر پا و از راست و چپشان آتش است، غذایشان آتش، آشامیدنی شان آتش، لباسشان آتش و بسترشان آتش است.
میان قطعه هایی از آتش افروخته و لباس هایی چركین و بدبو و گرزهایی كوبنده و سنگینی زنجیرها قرار دارند. عربده و فریاد می كشند و به شدت طلب مرگ می كنند، ولی هر گاه طلب مرگ كنند، از بالای سرشان آب جوشان بریزند و با گرزهای آتشین آنان را بزنند. از دهانشان چرك و خون در آید و كبدشان از تشنگی قطعه قطعه شود و چشمشان بر صورت هایشان روان گردد و گوشت هایشان از چهره شان بریزد و موهایشان از اطراف بدن هایشان از شدت درد به ریزش افتد. هرگاه پوستشان بسوزد، پوستی دیگر به جای آن بروید، استخوان هایشان از گوشت عریان شود، دیدگانشان كور و زبانشان لال
﴿صفحه 439﴾
و گوششان به كری و ناشنوایی افتد !! (600)
پروردگارا ! در برابر این همه عذاب و سختی و دشواریش تاب و توان من چگونه خواهد بود، در حالی كه من بنده ی ضعیف و خوار و كوچك و زمین گیر و درمانده ی توام !
گرچه عبادتم كامل نیست و گناهانم كم نیست، ولی عاشق و دلباخته ی توام. پیامبران و امامان (علیهم السلام) را دوست دارم و از بندگی و عبادت فراری نیستم. حرفه ام گناه نیست. شغلم عصیان و خطاكاری نمی باشد. اگر عبادتم اندك و بی ارزش است به خاطر ضعف اراده و كمی معرفت و دانش من است. اگر گناهانم زیاد است به سبب چیره گی هوای نفس و شهوات بر من است. علاقه دارم عبادتی كامل و خالص انجام دهم. مشتاقم كه دامنم از هر گناهی پاك باشد. از شیطان و طاغوت بیزارم و از شرّ هوا و هوس نالانم. بیمار فراقم و تشنه ی وصالم. مرا ببخش و از من دستگیری كن، از گناه نجاتم ده و در بندگی و عبادت غرقم كن، برات آزادی از دوزخ به من عنایت فرما و راه بهشت را بر من باز كن.

﴿صفحه 440﴾

یَا إِلَهِی وَرَبِّی وَسَیِّدِی وَمَوْلاَیَ...

« یَا إِلَهِی وَرَبِّی وَسَیِّدِی وَمَوْلاَیَ لاِیِّ الاْمُورِ إِلَیْكَ أَشْكُو، وَلِمَا مِنْهَا أَضِجُّ وَأَبْكِی، لاِلِیمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَلاَءِ وَمُدَّتِهِ، فَلَئِنْ صَیَّرْتَنِی لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ، وَجَمَعَتْ بَیْنِی وَبَیْنَ أَهْلِ بَلاَئِكَ وَفَرَّقْتَ بَیْنِی وَبَیْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِیَائِكَ فَهَبْنِی یَا إِلَهِی وَسَیِّدِی وَمَوْلاَیَ وَرَبِّی، صَبَرْتُ عَلَی عَذابِكَ، فَكَیْفَ أَصْبِرُ عَلَی فِرَاقِكَ، وَهَبْنِی صَبَرْتُ عَلَی حَرِّ نَارِكَ، فَكَیْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَی كَرَامَتِكَ، أَمْ كَیْفَ أَسْكُنُ فِی النَّارِ وَرَجَائِی عَفْوُكَ »
« ای معبود و پروردگار و سرور و مولایم ! برای كدام یك از مصائب و دردهایم به پیشگاهت شكایت آرم، و برای كدامین گرفتاری ام به درگاهت بنالم و گریه كنم، برای عذاب و سختی اش، یا برای طولانی شدن بلا و زمانش، چنانچه مرا در عذاب ها و مجازات ها با دشمنانت قرار دهی، و میان من و اهل عذابت جمع كنی، و بین من و عاشقان و دوستانت جدایی اندازی، ( چه خاكی بر سرم خواهد شد ؟! ) ای معبود و سرور و مولا و پروردگارم ! بر فرض بر عذابت شكیبایی ورزم، ولی بر فراقت چگونه صبر كنم، و بر فرض بر سوزندگی آتشت استقامت نمایم، ولی چشم پوشی از كرامتت را چگونه تاب آورم، یا چگونه در آتش سكونت و آرامش گزینم، در حالی كه همه ی امید من به
گذشت و عفو توست ».
﴿صفحه 441﴾
بیا تا برآریم دست دعا را *** بخوانیم با آه و افغان خدا را
شفای دل پر گنه چیست دانی *** بنالی بكویش كه بخشد خطا را
چو با گریه و سوز و آه و خلوصی *** اگر دردمندی بیابی شفا را
بر این در به زاری و اشك روان رو *** به اخلاص زن درگه كبریا را
شفیع آر با چشم تر پیش داور *** شهیدان عشق و شه كربلا را
توسل به سلطان توحید، احمد *** كند سهل مشكل ترین كارها را
« الهی » صبوحی زن از جام وحدت *** در آتش فكن شرك و زهد و ریا را

شكایت به دوست

مولای عاشقان در این بخش از دعا « لای الامور الیك اشكو » از بلاها و گرفتاری ها شكایت و ناله و گریه و زاری به درگاه دوست می برد و با این شكایت می خواهد بگوید : احدی را جز تو نمی شناسم كه دردم را دوا كند و رنج و بلایم را برطرف نماید. همه فقیر و نیازمند تواند و همه بی قدرت و ناتوان و ضعیف اند، از بی قدرت و ناتوان كاری ساخته نیست و از ضعیف انتظار حلّ مشكل نمی رود.
تویی كه كلید حلّ همه ی مشكلات در اختیار توست.
تویی كه قدرت بی نهایتی و با یك اشاره ات همه ی دردها به درمان می رسد.
تویی كه مشكلات مشكل داران را حل می كنی و سختی و رنج گرفتاران را برطرف می نمایی.
تویی كه حضرت فاطمه ی زهرا (علیها السلام) به پیشگاهت می نالید و چون چشمه ی فصل بهاران به درگاهت اشك می ریخت و می گفت :
خدایا ! ( از تو خواسته هایی دارم كه فقط تو می توانی عنایت كنی ) از تو هدایت و تقوا و عفاف و بی نیازی و عمل به آنچه كه دوست داری و به آن خوشنود
﴿صفحه 442﴾
می شوی می خواهم.
خدایا ! از تو برای ناتوانی مان قدرت، و برای تهی دستی مان ثروت، و برای نادانی مان از حلم و علم تو درخواست داریم.
خدایا ! بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را بر سپاسگزاری و یاد و طاعت و عبادتت یاری ده، به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان »(601).
تویی كه حضرت ابراهیم (علیه السلام) آن قهرمان توحید، پس از ساختن بنای كعبه با فرزندش اسماعیل دست نیاز به سویت برداشتند و با كمال خضوع و خشوع حقایقی را از تو درخواست كردند كه هیچ كس جز تو قدرت عطا كردنش را به آنان نداشت :
پروردگارا ! كار ساختن كعبه را از ما بپذیر، زیرا تو شنوا ( ی دعای ما ) و آگاه ( به اخلاص مایی ).
پروردگارا ! ما دو بنده ی تسلیمیم و از ذریه ی ما امتی را تسلیم خود قرار ده و مناسك ما را به ما بنمایان و توبه ی ما را بپذیر، زیرا تو بسیار توبه پذیر و مهربانی.
پروردگارا ! در میان مردم این منطقه پیامبری را از خودشان برانگیز كه آیاتت را بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد و از آلودگی فكری و روحی پاكشان كند، زیرا تو توانای شكست ناپذیر و حكیمی(602).
تویی كه نوح پس از نهصد و پنجاه سال كه انواع آزارها را از قومش به خاطر تو تحمل كرد شكایت به حضرتت آورد و تو با قدرت و سطوتت از آسمان آب نازل كردی و از زمین آب جوشاندی و همه ی دشمنان را ـ با غرق كردنشان ـ هلاك كردی و نوح و مؤمنان همراهش را نجات بخشیدی.

﴿صفحه 443﴾
تویی كه در جنگ بدر ـ كه عدد و ساز و برگ مؤمنان یك سوم دشمنان بود و ظاهر كار نشان می داد كه پیروزی قطعی با دشمن و شكست حتمی با ارتش اسلام است ـ مؤمنان را به دعای پیامبر بر دشمنان پیروز كردی.
اكنون از بلاها و مصائب و گرفتاری ها و رنج ها به تو شكایت می كنم.
تویی كه با یك نظر همه ی بلاها و مصائب را از من برطرف می كنی و زمینه ی آسانی و آسایش و راحت و استراحت را برایم فراهم می آوری.
اگر راه یابم به بوم و برت *** سراپا قدم گردم آیم برت
به كویت بیابم اگر رخصتی *** به بویت كنم عیش در كشورت
ندارم شكیب از تو ای جان من *** تو آیی برم یا من آیم برت
قدم رنجه فرما بیا بر سرم *** به قربان پایت به گرد سرت
وگرنه بده رخصتی بنده را *** كه سر پای سازم بیایم برت
تو آیی دل و جان نثارت كنم *** من آیم شوم خاك ره بر درت
نِیَم گرچه شایسته ی صحبتت *** ولی هستم از جان و دل چاكرت
جز این آرزو نیست در دل مرا *** كه پیوسته باشد سرم بر درت
چو « فیض » از غم عشق گردم غبار *** مگر بادم آرد به بوم و برت(603)
تویی كه هر پیامبری، هر امامی، هر مؤمنی، هر تائبی، هر بلا كشیده ای از آنچه به آن گرفتار بود و شكایت و ناله و زاری و گریه به درگاهت آورد، او را پناه دادی و نوازشش نمودی و از گرفتاری نجاتش دادی و زمینه ی راحت و استراحت را برایش فراهم ساختی.
كدام دردمند به دربارت آمد كه دردش را دوا نكردی ؟ كدام نیازمند به پیشگاهت آمد كه نیازش را برطرف نساختی ؟ كدام حاجتمند به نزدت آمد كه

﴿صفحه 444﴾
حاجتش را برآورده ننمودی ؟ كدام تهی دست به حضرتت مراجعه كرد كه از فضل و احسانت به او نبخشیدی ؟ كدام دعاكننده به محضرت آمد كه دعایش را مستجاب نكردی ؟ كدام گرفتار و مشكل دار به تو رجوع كرد كه گرفتاری و مشكلش را برطرف نساختی ؟ كدام تائب به تو بازگشت كه توبه اش را نپذیرفتی ؟ كدام... .