فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

« یَا سَیِّدِی فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لاَ یَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِی سُوءُ عَمَلِی وَفِعَالِی »

« ای آقای من ! به عزتت از تو می خواهم كه بدی عمل و زشتی افعال من، دعای مرا از تو مانع و حاجب نشود ».
مهربان خدای من ! بدی عمل و زشتی افعالم را سبب محجوب شدن دعایم به پیشگاهت و بسته شدن این در به رویم، قرار مده.

سبب بسته بودن راه دعا

گناه و معصیت، حجابی است كه انسان را در صورتی كه توبه نكند از دریافت فیوضات الهی و رحمت واسعه ی حق و اجابت دعا باز می دارد. بدی عمل و زشتی اعمال سبب می شود كه حال دعا از انسان گرفته شود و از رفتن به پیشگاه خدا و دعا به دربارش محروم شود، و اگر هم توفیق دعا به او دست دهد از فیض اجابتش باز ماند.
بسته شدن درب دعا و محروم ماندن دعا كننده از اجابت، دلیل بر مطرودیت و مردودیت عبد از پیشگاه مولاست.
از عارف عاشقی نقل می كنند كه گفته است : اگر از دعا محروم شوم برای من دشوارتر است كه از اجابت محروم مانم.
﴿صفحه 360﴾
در این بخش از دعا، شخص دعاخوان با توسل به عزّت حضرت ربّ العزّه از حضرتش درخواست می كند كه : ای آقای من تأثیر معصیت و بدی عمل و زشتی افعال را كه محجوب ماندن دعایم در پیشگاه توست از كار بینداز، تا بدی عمل، قدرت منع مرا از دعا نداشته باشد و من به درگاهت به گدایی سر گذارم و تو هم با رحمتت دعایم را به اجابت رسانی.
در روایتی آمده است كه : امیرالمؤمنین (علیه السلام) با تنی چند از یارانش از راهی عبور می كرد، جوانی را دید كه سر به دیوار گذارده و خدا را برای برآورده شدن حاجتش به عزّتش سوگند می دهد، حضرت فرمود : دعای این جوان با اینگونه سوگند یقیناً مستجاب است.
آری، خدای مهربان و توانا قدرت دارد كه تأثیر مؤثرات را از كار بیندازد، و راه بسته را به روی عبد بگشاید. او خدای توانایی است كه اثر آتش را، كه سوزاندن است، برای حفظ ابراهیم از آتش برداشت و اثر كارد تیز را، كه بریدن است، هنگام ذبح اسماعیل از كار انداخت ; تأثیر گناه را هم كه سبب بسته بودن راه دعاست، می تواند از كار بیندازد و عبد را به برآورده شدن حاجات و رسیدن به مقاصدش یاری دهد.
﴿صفحه 361﴾

« وَلاَ تَفْضَحَنِی بِخَفِیِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنْ سِرِّی »

« و مرا به گناهان و معاصی پنهانی كه از خلوت من بر آنها آگاهی، رسوا و مفتضح مكن ».