فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

1 ـ گناه و معصیت

گفته اند : منظور از « بلاء »، گناه و معصیت است كه از اعظم بلاها و بزرگ ترین بیماری هاست. گناه و معصیت بیماری خطرناكی است كه اگر انسان با توبه و انابه و بازگشت به خدا و جبران گذشته، به وسیله ی عمل صالح، آن را معالجه نكند سبب مرگ قلب می شود و وقتی قلب بمیرد، رابطه ی انسان با خدا و قیامت قطع می شود، و قطع رابطه ی با خدا و قیامت، آدمی را دچار شقاوت ابدی و محروم از رحمت خدا می كند.
امام سجاد (علیه السلام) در ابتدای مناجات تائبان به این حقیقت اشاره فرموده كه :
أمَاتَ قَلبِی عَظیمُ جِنایَتی.
« جنایت بزرگ من، كه همانا گناهكاری من است، قلبم را میرانده است ».
از ابوذر پرسیدند : به كدام بیماری دچاری ؟ پاسخ داد : گرفتار بیماری گناهم.

پرسش و پاسخی بسیار مهم

امین الاسلام طبرسی در تفسیر باعظمت « مجمع البیان »، در مقدمه ی توضیح سوره ی واقعه روایت می كند : عثمان بن عفان از عبداللّه بن مسعود در مرضی كه سبب مرگ او شد عیادت كرد، به عبدالله گفت : از چه چیز شكایت داری ؟ گفت : گناهانم. گفت : به چه چیز اشتها داری ؟ گفت : رحمت پروردگارم. گفت : طبیبی را برای عیادتت نخوانم ؟ گفت : طبیب، مرا بیمار كرده است. گفت : می خواهی حقوق تو را از بیت المال بپردازم ؟ گفت : زمانی كه به آن نیازمند بودم نپرداختی، اكنون كه به آن احتیاجی ندارم می خواهی بپردازی ! گفت : بگذار بپردازم تا برای دخترانت باشد. گفت : دخترانم به آن نیازی ندارند، به آنان گفته ام سوره ی واقعه
﴿صفحه 327﴾
را بخوانند، زیرا از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شنیدم هركس هر شب سوره ی واقعه را بخواند هرگز فقر و فاقه به او نخواهد رسید.

گفتگوئی با اویس قرن

عطار در « تذكرة الاولیاء » از هرم بن حیان روایت می كند كه : هرم گفت : هنگامی كه مقام شفاعت اویس قرن را شنیدم آرزوی دیدار او بر من چیره شد، به كوفه آمدم و در جستجوی او شدم تا وی را یافتم كه در حال وضو گرفتن بود، گفت : ای پسر حیان چه چیزی سبب آوردن تو به این مكان شد ؟ گفتم : عشق انس گرفتن با تو. گفت : هرگز گمان نمی كنم كسی كه خدا را شناخت با غیر او انس گیرد. گفتم : مرا وصیتی كن. گفت : ای پسر حیان ! چون به خواب روی مرگ را زیر بالش خود دان، چون بیدار شدی مرگ را پیش روی خود بین. ای پسر حیان ! در كوچكی و كمی گناه نظر مكن، بلكه نسبت به بزرگی خدا نگران باشد كه در برابر چه خدایی عاصی شده ای، چه این كه هرگاه گناه را كوچك شماری خدا را كوچك شمرده ای !!