فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

معنای بلاء

صاحب دلان باكرامت، و سالكان بابصیرت، كلمه ی « بلاء » را در جمله ی « اَللَّهُمَّ عَظُمَ بَلاَئِی » به چند حقیقت معنا كرده اند :
﴿صفحه 326﴾

1 ـ گناه و معصیت

گفته اند : منظور از « بلاء »، گناه و معصیت است كه از اعظم بلاها و بزرگ ترین بیماری هاست. گناه و معصیت بیماری خطرناكی است كه اگر انسان با توبه و انابه و بازگشت به خدا و جبران گذشته، به وسیله ی عمل صالح، آن را معالجه نكند سبب مرگ قلب می شود و وقتی قلب بمیرد، رابطه ی انسان با خدا و قیامت قطع می شود، و قطع رابطه ی با خدا و قیامت، آدمی را دچار شقاوت ابدی و محروم از رحمت خدا می كند.
امام سجاد (علیه السلام) در ابتدای مناجات تائبان به این حقیقت اشاره فرموده كه :
أمَاتَ قَلبِی عَظیمُ جِنایَتی.
« جنایت بزرگ من، كه همانا گناهكاری من است، قلبم را میرانده است ».
از ابوذر پرسیدند : به كدام بیماری دچاری ؟ پاسخ داد : گرفتار بیماری گناهم.

پرسش و پاسخی بسیار مهم

امین الاسلام طبرسی در تفسیر باعظمت « مجمع البیان »، در مقدمه ی توضیح سوره ی واقعه روایت می كند : عثمان بن عفان از عبداللّه بن مسعود در مرضی كه سبب مرگ او شد عیادت كرد، به عبدالله گفت : از چه چیز شكایت داری ؟ گفت : گناهانم. گفت : به چه چیز اشتها داری ؟ گفت : رحمت پروردگارم. گفت : طبیبی را برای عیادتت نخوانم ؟ گفت : طبیب، مرا بیمار كرده است. گفت : می خواهی حقوق تو را از بیت المال بپردازم ؟ گفت : زمانی كه به آن نیازمند بودم نپرداختی، اكنون كه به آن احتیاجی ندارم می خواهی بپردازی ! گفت : بگذار بپردازم تا برای دخترانت باشد. گفت : دخترانم به آن نیازی ندارند، به آنان گفته ام سوره ی واقعه
﴿صفحه 327﴾
را بخوانند، زیرا از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شنیدم هركس هر شب سوره ی واقعه را بخواند هرگز فقر و فاقه به او نخواهد رسید.