فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

شفاعت عمل صالح

( وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ )(291).

﴿صفحه 218﴾
« خدا به كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته انجام دادند مژده داده كه برای آنان آمرزش و پاداش عظیم است ».

شفاعت توبه

معاویة بن وهب می گوید : از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود : هنگامی كه بنده توبه ی خالص و بی شائبه كند، خدا به او محبت ورزد و در دنیا و آخرت بر او پرده پوشی نماید. گفتم : چگونه پرده پوشی نماید ؟ فرمود : آنچه از گناهان كه دو فرشته ی گماشته شده ی بر او نوشته اند از یادشان محو كند و به اعضای او وحی فرماید : آنچه از گناهان بر روی تو انجام داده پنهان دار، پس خدا را دیدار كند در حالی كه هنگام دیدار خدا چیزی كه به زیان وی بر گناهانش گواهی دهد نیست(292).

شفاعت قرآن

... إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْكُمْ بِالْقُرآنِ فَإِنَّهُ شافِعٌ مُشَفَّعٌ وَماحِلٌ مُصَدَّقٌ...(293)
« رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : هنگامی كه فتنه ها چون شب تار شما را فراگرفت به قرآن روی آورید، زیرا قرآن شفیعی است كه شفاعتش پذیرفته می شود و گزارشگر و شكایت كننده ای است كه گزارش و شكایتش مورد تصدیق قرار می گیرد ».
روایات زیادی درباره ی شفاعت انبیا وامامان وشهیدان ومؤمنان راستین وعالمان ربّانی در كتاب باعظمت « بحار الانوار » و « محجّة البیضاء » و سایر كتب حدیث نقل شده كه خوانندگان عزیز می توانند به آن منابع نور و هدایت مراجعه كنند.

﴿صفحه 219﴾