فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

گناهانی كه سبب نزول بلاست

گناهانی كه سبب نزول بلاست سه گناه است :
1 ـ بی توجهی به فریادخواهی محزون دل سوخته. 2 ـ ترك كمك به ستمدیده. 3 ـ ضایع كردن امر بمعروف و نهی از منكر.

بی توجهی به فریادخواهی محزون دل سوخته

انسانی كه دچار زیان مالی می شود، یا یكی از عزیزان خود را از دست می دهد، یا به مصیبت و رنجی دیگر مبتلا می گردد و از برادران دینی خود برای رفع حزن و اندوه و غصه و رنج خود فریادخواهی می كند، اخلاق و عاطفه انسانی اقتضا دارد كه به كمك او بشتابند و در كاهش آلام و رنج هایش به او یاری دهند.
آنان كه فریاد محزونان و دل سوختگان را بشنوند و به كمك آنان برنخیزند، نه این كه مسلمان، بلكه از دایره ی آدمیت و انسانیت بیرونند.
﴿صفحه 193﴾
تو كز محنت دیگران بی غمی *** نشاید كه نامت نهند آدمی
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود :
مَنْ أَصْبَحَ لاَ یَهْتَمُّ بِأُمُورِ المُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِم(260).
« كسی كه صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست ».
برنامهی كمك رسانی به یكدیگر و توجه به امور مسلمانان و به ویژه به فریاد فریاد خواهان رسیدن، دستور حضرت حق و سفارش پیامبر اسلام و امامان بزرگوار است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود : كسی كه رنج و غصه ای را از مؤمنی برطرف كند، خدا رنج و غصه ی آخرت او را برطرف می كند و با دل خنك از قبرش درآید. و كسی كه گرسنگی مؤمنی را بزداید، خدا او را از میوه ی بهشت بخوراند. و كسی كه با شربت آبی مؤمن تشنه را سیراب كند، خدا او را از رحیق مختوم سیراب فرماید(261).
امام ششم (علیه السلام) فرمود : هركس به فریاد برادر مؤمن غصه دار و تشنه اش به هنگام سختی و رنجش برسد، پس غصه اش را برطرف كند و او را برای رسیدن به حاجتش یاری دهد، خدا از جانب خود هفتاد و دو رحمت برایش بنویسد كه یكی از آن هفتاد و دو رحمت را در دنیا برای اصلاح امور زندگیش پیش اندازد و هفتاد و یك رحمت را برای ترس و هول قیامتش ذخیره كند(262).

ترك كمك به ستمدیده

برنامه ی كمك به مظلوم و یاری دادن به كسی كه مورد ستم واقع شده،

﴿صفحه 194﴾
به اندازه ای در اسلام حائز ارزش و اهمیت است كه امیرالمؤمنین (علیه السلام) در دقایق آخر عمرش در شب بیست و یكم ماه رمضان، در ضمن سفارش و وصیّتش به فرزندان به ویژه حضرت حسن و حسین (علیهما السلام) فرمود :
كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً(263).
« دشمن ستمكار و یار ستمدیده باشید ».
آری، این زیباترین شعار اسلام و شعار عملی مؤمن در برابر ظلم و ظالم، و نسبت به مظلوم و ستمدیده است.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود :
مَنْ أَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَالِمِ كانَ مَعی فِی الجَنَّةِ مُصاحِباً(264).
« هركس حق مظلوم را از ظالم باز ستاند، همنشین من در بهشت است ».
حضرت علی (علیه السلام) فرمود : « هنگامی كه ستمدیده ای را دیدی او را بر ضد ستمكار یاری ده »(265).
و نیز آن حضرت فرمود :
أَحْسَنُ العَدْلِ نُصْرَةُ المَظْلُومِ(266).
« نیكوترین عدل، یاری رساندن به ستمدیده است ».
امام صادق (علیه السلام) فرمود :
هیچ مؤمنی نیست كه مؤمن ستمدیده ای را یاری دهد، مگر این كه یاری دادنش از روزه ی یك ماه، و اعتكافش در مسجد الحرام برتر است. و هیچ مؤمنی

﴿صفحه 195﴾
نیست كه برادر مؤمنش را یاری دهد، در حالی كه قدرت یاری دادن داشته باشد، مگر این كه خدا در دنیا و آخرت یاریش دهد. و هیچ مؤمنی نیست كه برادر مؤمنش را در حالی كه توانایی یاری دادن به او را دارد واگذارد، مگر این كه خدا او را در دنیا و آخرت واگذارد(267).
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : خدای عز و جل می فرماید :
سوگند به عزت و جلالم، قطعاً در دنیا و آخرت از ستمكار انتقام می گیرم ; و یقیناً از كسی كه ستمدیده ای را ببیند و قدرت بر یاری او داشته باشد و او را یاری ندهد انتقام خواهم گرفت(268).