فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

باور نداشتن اجابت دعا

در صفحات گذشته در باب سوء ظن و بدگمانی توضیح داده شد.

به تأخیر انداختن نمازها

نماز، عبادتی كامل و از زیباترین مراسم بندگی و اظهار تواضع و خشوع نسبت به پروردگار جهانیان است.
آیات قرآن و روایات در رابطه ی با نماز، حقایق بسیار مهمی را مطرح كرده اند كه فهرستوار به گوشه ای از آن حقایق اشاره می كنم.
نماز، انسان را از فحشا و منكرات باز می دارد. اقامه ی نماز، از نشانه های مردم مؤمن است. همه ی انبیا بر پا دارنده ی نماز بودند. انبیا خانواده ی خود را به اقامه ی نماز دعوت می كردند.

﴿صفحه 188﴾
محافظت بر همه ی نمازها از وظایف واجب است. بی نماز، از رحمت خدا محروم و شفاعت شفیعان شامل او نمی شود. نماز، از قوانین دین و جلوه گاه خوشنودی رب و راه روشن انبیاست. نماز، پس از اقرار به دین، در رأس اسلام است. برای هر چیزی شرف و قدری است و شرف و قدر دین نماز است. نماز، حصاری استوار در برابر حملات شیطان است. نماز، سبب نزول رحمت است. محبوب ترین عمل به سوی خدا، نماز است. نماز، آخرین وصیت و سفارش پیامبران است. نماز، نور چشم رسول خداست. نماز، نزدیك كننده ی هر انسان باتقوا به خداست. نماز، پس از معرفت بالاترین عمل است. نماز، ستون دین است. خواندن نماز با رعایت شرایط آن، سبب آمرزش است. اول چیزی كه در قیامت از مردم پرسیده می شود، نماز است. اول عملی كه خدا در قیامت از اعمال بنده اش می نگرد، نماز است. اول عملی كه در قیامت محاسبه می شود، نماز است. نماز، سبب پاك شدن انسان از كبر است. قبولی نماز، در گرو تقوا و پاكدامنی و پارسایی و دوری گزیدن از محرمات است. برتری نماز اول وقت، چون برتری آخرت نسبت به دنیاست. برتری نماز اول وقت در برابر آخر وقت برای مؤمن، از مال و فرزندش بهتر است. بی نماز، كافر است. بی نماز، پس از مرگ در صف یهود یا نصاری یا مجوس است. سبك شمارنده ی نماز، مردود خدا و رسول است.
ترك نماز و ضایع كردن نماز و سبك شمردن نماز و به تأخیر انداختن نماز از اول وقت به پایان وقت، باعث بازداشتن دعا از اجابت است.

ترك نیكی و صدقه

احسان به مردم و صدقه دادن به نیازمند، سبب جلب خوشنودی و رضایت خدا، و عامل نزول رحمت و اجابت دعاست.

﴿صفحه 189﴾
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود :
الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبعِینَ نَوعاً مِن أَنْواعِ البَلاءِ أَهْوَنُهَا الجُذامُ وَالبَرَصُ(253).
« صدقه هفتاد نوع از انواع بلا را از انسان باز می دارد، سبك ترینش جذام و پیسی است ».
و نیز آن حضرت فرمود : صدقه بپردازید و بیمارانتان را با صدقه مداواكنید، مسلماً صدقه ناراحتی های زایل شدنی و بیماریها را دفع می كند، صدقه عمر شما و خوبیهایتان را می افزاید(254).