فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

« اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الدُّعَاءَ »

« خدایا ! برای من بیامرز گناهانی كه دعا را از مستجاب شدن باز می دارد ».

موانع استجابت دعا

حضرت سجاد (علیه السلام) هفت گناه را از موانع استجابت دعا می داند :
1 ـ نیت بد. 2 ـ صفات پنهانی زشت. 3 ـ دو رویی و نفاق با برادران دینی.
4 ـ باور نداشتن و از دست رفتن اوقات آنها. 5 ـ به تأخیر انداختن نمازهای واجب تا گذشتن و از دست رفتن اوقات آنها. 6 ـ ترك نیكی و صدقه كه وسیله ی تقرب به خداست. 7 ـ به كار بردن كلمات زشت و ركیك در گفتار با مردم و آلوده بودن زبان به فحش و ناسزا(195).

نیت بد

نیت، به معنای قصد و آهنگ و اراده است. اسلام از انسان می خواهد نسبت به همه ی انسانها و حتی حیوانات و موجودات زنده نیت و آهنگ خیر داشته باشد. برای همه خیر و خوشی و سعادت و سلامت بخواهد و نیتش این باشد كه تا

﴿صفحه 166﴾
جایی كه قدرت دارد به مردم خوبی كند و در مقام رفع مشكلات مردم باشد.
نیت خیر و آهنگ پاك و قصد صحیح، از چنان ارزشی برخوردار است كه به آن ثواب و پاداش داده می شود !!
از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده : بنده ی مؤمن تهی دست می گوید : پروردگارا ! به من رزق و روزی عطا كن تا از خوبی و نیكی و برنامه های خیر چنین و چنان كنم. چون خدا نیت او را در این زمینه، نیت صادقانه بداند پاداشش را به مانند این كه همه ی موارد نیتش را عمل كرده برای او در پرونده اش ثبت می كند، زیرا خدا واسع و كریم است(196).
روایت شده : مردی در حال گرسنگی به تپه ی شنی عبور كرد، در باطن خود گفت : اگر این شن ها طعام بود آن را میان مردم تقسیم می كردم، خدا به پیامبرشان وحی كرد كه به او بگو : مسلماً صدقه ات را پذیرفت و خوبی نیتت را قبول كرد و پاداشت را چنانچه این شن ها طعام بود و صدقه می دادی عطا كرد(197).
انسان واجب است از قصد بد و نیت شر و آهنگ شیطانی نسبت به همه ی انسانها و بلكه همه ی موجودات بپرهیزد، زیرا نیت فاسد و آهنگ آلوده و قصد بد درون را تاریك می كند و باطن را آلوده می سازد و زمینه ی گناه و معصیت و ستم و تعدی به بندگان خدا را فراهم می آورد.