فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

ترك سپاسگذاری و شكر

شكر و سپاسگذاری نسبت به حضرت حق كه انواع نعمت های مادی و معنوی را برای رشد جسمی و روحی در اختیار انسان قرار داده، واجب و لازم، و ترك آن خلاف انصاف و مروّت و دور از شأن آدمیت و انسانیت است.
حقیقت شكر، شناخت نعمت دهنده و نعمت، به ویژه مصرف كردن نعمت در اموری است كه صاحب نعمت دستور داده است.
شكر نعمت قلب، آراسته كردن آن به ایمان به خدا و یقین به قیامت و اعتقاد به

﴿صفحه 164﴾
انبیا و امامان و قرآن كریم و فرشتگان است.
شكر نعمت چشم، تماشای جهان طبیعت برای پی بردن به عظمت و قدرت حق و بكارگیری آن در مسیر تحصیل علم و قرائت قرآن و حفظ آن از محرمّات الهی است.
شكر نعمت گوش، استماع حق، شنیدن حقایق، و نگهداری و حفظش از شنیدن باطل و غنا و غیبت و تهمت و برنامه های شیطانی است
شكر نعمت زبان، گفتار نیك، خیرخواهی نسبت به مردم، پاسخ به سئوالات مثبت، راهنمایی گمراه، قرائت قرآن، ادای نماز و نگاهداریش از غیبت و دروغ و تهمت و شایعه ی بی اساس و باطل گویی و مسخره كردن مردم و تحقیر بندگان خداست.
شكر نعمت شكم، به اندازه خوردن، حلال خوردن و دوری از انباشته شدن حرام در آن است.
شكر نعمت شهوت، مصرفش در طریق ازدواج شرعی و دور نگاهداشتن آن از امور حرام است.
شكر نعمت قدم، پای گذاشتن در مساجد، شركت در مجلس علم، رفتن به دیدن اقوام و برادران دینی و قدم برداشتن برای حلّ مشكل مردم است.
شكر نعمت مال، هزینه كردن برای زن و فرزند، پرداخت به اقوام مستمند، خرج كردن در امور خیر، ادای زكات، پرداخت خمس و انفاق و صدقه است كه ترك هر یك از این امور كه شعاعی از شكر و سپاسگذاری است گناه و معصیت و سبب تغییر نعمت به بلا و عذاب و مشكلات و مصائب است.

« اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الدُّعَاءَ »

« خدایا ! برای من بیامرز گناهانی كه دعا را از مستجاب شدن باز می دارد ».

موانع استجابت دعا

حضرت سجاد (علیه السلام) هفت گناه را از موانع استجابت دعا می داند :
1 ـ نیت بد. 2 ـ صفات پنهانی زشت. 3 ـ دو رویی و نفاق با برادران دینی.
4 ـ باور نداشتن و از دست رفتن اوقات آنها. 5 ـ به تأخیر انداختن نمازهای واجب تا گذشتن و از دست رفتن اوقات آنها. 6 ـ ترك نیكی و صدقه كه وسیله ی تقرب به خداست. 7 ـ به كار بردن كلمات زشت و ركیك در گفتار با مردم و آلوده بودن زبان به فحش و ناسزا(195).