فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

جلوه ای عجیب از رحمت واسعه ی حضرت حق

لازم است به گوشه ای دیگر و پرده ای عجیب تر از رحمت واسعه ی الهیه نسبت به انسان نظر اندازیم، شاید این شگفتی حجاب غفلت را از آیینه ی دل ما بردارد و جان ما را به نورانیتش نورانی كند و سبب شوق بیشتر در باطن ما به سوی عبادتی خالص گردد و نفرت ما را از گناه و معصیت، تا جایی كه به ما

﴿صفحه 69﴾
مصونیت بخشد، افزون كند.
ماشین مغز انسان از نظر علم، حیرت انگیزترین ماشین هاست و وظایفی را انجام می دهد كه پرقدرت ترین ماشین های ساخته ی بشری از انجام آنها ناتوان است.
یكی از وظایف مغز، ثبت و ضبط وقایع گوناگون است كه نیروی حافظه را تشكیل می دهد. حافظه ی انسانی فقط به قسمت كوچكی از مغز ارتباط دارد. برای نشان دادن قدرت حافظه مثالی آورده اند :
فرض كنیم مردی پنجاه سال از عمرش گذشته باشد و بخواهد خاطرات خود را بدون كم و زیاد بنویسد، برای درج این خاطرات معادل 160 میلیون نسخه ی روزنامه به قطع بزرگ كه در بیست صفحه و سراسر با حروف ریز چاپ شده باشد نیاز خواهد بود. مكانیسم به یاد آوردن خاطرات گذشته، از بسیاری ازجهات، مانند نوارهای ضبط صوت است، فرقی كه دارد این است كه : نیروی برقِ نوارهای مغز، از اعصاب بدن تأمین می شود و هیچ گونه احتیاجی به چرخیدن ندارد.
مطابق حساب دقیق، اگر بخواهند ماشینی بسازند كه كم و بیش كار یك مغز انسانی را انجام دهد، باید دستگاهی دو برابر بزرگترین ساختمانهای جهان تهیه كنند، و برای تهیه ی نیروی برق آن تمام برق حاصله از بزرگترین آبشار جهان را به آن اختصاص دهند، و چون ناگزیر لامپ های الكترونی و سیم های این ماشین گرم می شود، باید تمام آب آن آبشار برای خنك كردن آن گرداگرد ماشین بگردد و با این همه كار، ماشین اختراعی نخواهد توانست تمام وظایف مغز یك انسان معمولی را از نظر تفكر و اندیشه انجام دهد.
فرمان مكیدن شیر از پستان مادر، از مغز كودك به دو لب صادر می شود و كودك با خاطری آرام و بدون اشتباه از شیر مادر تغذیه می كند.
﴿صفحه 70﴾
در پیكر مادر یك كارخانه ی شیمیایی اتوماتیك وجود دارد كه خون را به صورت یك غذای بسیار لطیف و سودمند و گوارا تبدیل می كند، كه برای تغذیه ی نوزاد و دستگاههای گوارش وی مناسب است.
فرآوردهی پرارزش این كارخانه در دو مخزن روی سینه ی مادر جمع می شود و از نوك آن به وسیله ی مكیدن نوزاد بیرون می آید و جزء بدن وی می گردد.
اندازهی حجم نوك آن مخزن با اندازه ی دهان بچه تناسب دارد، نوك مخزن دارای سوراخ های بسیار ریزی است، كه بوسیله ی مكیدن كودك باز شده و به طور معمول خود بخود بسته می شود، تا شیر به هدر نرود.
پس از آن كه جنین در رحم مادر قدم می گذارد، كارخانه ی شیرسازی سر از خواب برمی دارد و كم كم شروع به كار می كند ; هر چه جنین رشد كند فعالیت این كارخانه رو به افزایش می رود تا در وقت ولادت شیری كه با مزاج نوزاد سازگار باشد آماده شود.
پس از ولادت، هر چه كودك بزرگتر شود و دستگاه گوارش وی نیرومندتر گردد این كارخانه در محصول خود تغییراتی می دهد !
این حقایق شگفت انگیز و واقعیات حیرت آور و فعل و انفعالات و تغییر و تحولات كه همه و همه در راه بهرهوری انسان انجام می گیرد، جز جلوه ی رحمت خدا و مهر بی پایان او و رأفت و لطف فراگیرش چیز دیگری است ؟!!
این انسان است كه با دقت و تأمل و تفكر و اندیشه ی در این امور بهت آور، باید در راه سپاس گذاری از حضرت محبوب قدم بگذارد و هر لحظه برای جلب فیوضات بیشتر، و بخصوص فیوضات معنوی، دست گدایی به پیشگاه او بردارد و با همه ی وجود بگوید : اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْء.
﴿صفحه 71﴾

دستگاه تنفس

ریه ها در یك دوره ی زندگی معتدل در حدود 500 میلیون بار عملیات قبض و بسط انجام می دهند.
در دستگاه تنفس، صدها هزار غدّه وجود دارد كه از آن مایع چسبنده ای ترشح می شود. كار این غده ها جذب ذرات زیان آوری است كه در گرد و غبار وجود دارند كه در حین تنفس داخل بدن انسان می شوند.
اگر این مایع نبود، ذرات مزبور در ظرف چند لحظه لوله های تنفس را می بستند و منجر به مرگ می شدند.
در لوله های تنفس، موهای بسیار ریزی وجود دارد كه آنجا را پیوسته تمیز و پاكیزه می كنند.
این موها در مدت یك ثانیه، 12 بار تمام لوله ها را جاروب می كنند و ذرات زیان بخش را به جهاز هاضمه می رسانند و در آنجا تأثیر خود را از دست می دهند.
لوله های تنفس، 750 میلیون كیسه های ریوی را به هوای تصفیه شده می رسانند كه در كربن و اكسید خون، به اكسیژن حیات بخش تبدیل می شود.
دستگاه تنفس با این حجم كوچك و كار عظیم و فعل و انفعال حیرت آور، یكی از اجزاء « كل شیء » است كه رحمت الهیه آن را فرا گرفته و به آن احاطه ی كامل دارد.

پوست

پوست بدن دارای منافع بسیار زیادی است كه به بعضی از آنها اشاره می شود :
1 ـ در پوست سوراخ های بسیار ریز و ذره بینی وجود دارد كه مقداری از تنفس انسان به وسیله ی آنها انجام می شود ; اگر این سوراخها بسته شود انسان زنده نمی ماند
﴿صفحه 72﴾
2 ـ دارای غدّه هایی است كه ایجاد عرق می كنند و آن را از بدن بیرون می دهند تا حرارت بدن همیشه منظم باشد و بالا نرود.
3 ـ دارای غدّه های روغنی است كه پیوسته موها و خود را تازه و نرم نگاه دارند.
4 ـ در برابر حمله ی میكروب های خارجی خط دفاعی كشور بدن است.
5 ـ سم هایی را كه در بدن پیدا می شود به وسیله ی عرق دفع می كند و در این كار به كلیه ها كمك می دهد.
6 ـ از بیرون آمدن مایع های سودمند بدن جلوگیری می كند.
7 ـ مركز حسّ لامسه است. همان حسّی كه سردی، گرمی، زبری، صافی، نرمی، سفتی، ضخیمی و نازكی اجسام را به ما گزارش می دهد.
پوست، جسمی است كه رحمت خدا او را فرا گرفته و اگر اتصال به رحمت خدا نداشت، این همه فعل و انفعال سودمند در جهت حیات انسان در آن انجام نمی گرفت.
ای كه درد مرا تویی درمان *** ای كه راه مرا تویی پایان
كمر خدمتت به دل بستم *** هر چه گویی به جان برم فرمان
داده ام تن به خدمت تو به دل *** داده ام دل به طاعت تو به جان
هر چه خواهی بیار بر سر من *** یك دمم از درت ولیك مران
به خیال تو زنده است این سر *** به هوای تو زنده است این جان
گر نه در سر خیال توست مقیم *** ور نه در جان هوای توست روان
نیستم من، به جز تن بی سر *** نیستم، غیر قالب بی جان
یكدم ار وصل تو دهد دستم *** می دهم در بهاش جان و جهان
نه جهان خواهم و نه جان، جانا *** هم جهان « فیض » را تویی هم جان(70)

﴿صفحه 73﴾