فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مرحله ی هفتم : پیچیده شدن جنین در 3 پرده

(... یَخْلُقُكُمْ فی بُطونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْق فی ظُلُمات ثَلاث... )(66).

﴿صفحه 66﴾
« خدا شما را در شكم های مادرانتان می آفریند، آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در سه تاریكی ».
به تدریج سه پرده جنین را در بر می گیرد، این پرده ها عبارتند از : 1 ـ پرده ی آم ینوس 2 ـ پرده ی كوریون 3 ـ پرده ی آل لان توئید.
آم ینوس، پرده ایست كه از نمو سطح خارجی جنین حاصل می شود
و از اطراف توسعه پیدا می كند تا فضایی به نام حفره ی آم ینوس در
پشت جنین به وجود می آورد و آنگاه در حفره ی آم ینوس مایع زلالی پدید می آید.
پردهی كوریون، خارج از پرده ی آم ینوس قرار دارد و به كمك آن، جنین محفوظ می ماند.
پردهی آل لان توئید، در ناحیه ی شكمی جنین است و مربوط به لوله ی هاضمه ی آن بوده، به جذب غذا كمك می كند. این پرده ها نمی گذارند از ناحیه ی هوا، نور، آب، باد و ضربات وارده زیانی به جنین وارد آید و در فاصله ی میان پرده آم ینوس و جنین، مایعی وجود دارد كه هر گاه ضربه ای به شكم وارد شود این ضربه به مایع منتقل می گردد و در آن خنثی و مستهلك می شود.
این است رحمت واسعه ی حق كه همه چیز را فرا گرفته و گوشه ای از آثارش در اوضاع و احوال جنین لمس می شود.
﴿صفحه 67﴾

مرحله ی هشتم : دمیده شدن روح

(... ثُمَّ أَنْشَأناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقینَ )(67).
« آنگاه « جنین را در » آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینندگان است ».
پس از پایان صورت بندی جنین كه خود دنیای شگفت انگیزی از قدرت خداست و هنوز بسیاری از حقایق آن به صورت اسرارآمیز مانده، و تاكنون ابزارهای علمی، و افكار قویم به كشف آن دسترسی پیدا نكرده اند، مرحله ی دمیدن روح می رسد كه خود از عجایب بسیار پیچیده است.
حضرت حق به رحمت و اراده اش تحول شگفت انگیزتری در جنین پدید می آورد، یعنی جان در او می دمد و جنین مرده را زنده می كند !!
از این پس جنین تعلیم می گیرد كه انگشت خود را در دهان بگذارد، و به همین خاطر است كه نوزاد بلافاصله پس از تولد می تواند پستان مادر را بمكد !

مرحله ی نهم : تولد

( وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطونِ أُمَّهاتِكُمْ... )(68).
« خدا شما را از شكم های مادرانتان بیرون آورد ».
داستان تولد نوزاد یكی از شگفت انگیزترین حوادثی است كه در دستگاه آفرینش اتفاق می افتد. جنین كه نُه ماه تمام در سكوت و تاریكی و گرمای مطبوع رحم زندگی كرده، اینك به اراده ی خدا و در سایه ی رحمت حق، وارد محیطی

﴿صفحه 68﴾
جدید كه قابل مقایسه با محیط قبل نیست می شود و برای این كه بتواند خود را با محیط جدید وفق دهد و هماهنگ كند رحمت الهیه همه نوع استعداد و نیروی لازم را به او بخشیده است.
او از رحم مادر، كه دارای حرارتی به میزان 37 درجه است، وارد محیطی كه حرارتش كمتر یا بیشتر است می شود ولی خود را با محیط جدید هماهنگ می كند. چگونگی این هماهنگی از معماهای علم طب است. از تاریكی قدم به روشنایی می گذارد و نور خیره كننده ی دنیای جدید را با چشمان كوچك و لطیفش تحمل می كند. از محیطی مرطوب و لزج به محیطی خشك می آید و خود را با خشكی محیط بلافاصله وفق می دهد. تا پیش از ولادت از راه ناف تغذیه می كرد، اینك با دهان غذا می خورد و بدون واسطه از هوا تنفس می كند ! (69)
اینها جلوه های رحمت واسعه ی حق است كه همه چیز را فرا گرفته و در این مقام است كه انسان باید با تمام وجود به شكر نعمت های بی شمار حضرت دوست برخیزد و با تضرّع و زاری و ذلت و مسكنت و زبان حال و قال برای تكمیل سفره ی مادی و معنویش بگوید :
اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْء.