فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مرحله ی سوم : علق

( خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَق )(62).
« پروردگار انسان را از علق « كرمكی شبیه زالو » آفرید ».
« علق » در لغت كرمكی است كه به دیواره ی رحم زن می چسبد ; و به معنای زالو و حیوان شناور خون خوار نیز آمده است. امروزه وقتی اسپرماتوزئید را زیر میكروسكوپ می گذارند، انبوه كثیری از كرمك های زنده ی شناوری را مشاهده می كنند كه این كرمك ها وقتی وارد رحم می شوند مانند زالو به دیواره ی رحم می چسبند.
اسپرماتوزئید در حدود چهار سانتیمتر مكعب است، كه در هر یك سانتیمتر آن صد تا دویست میلیون حیوان زنده ی شناور یافت می شود. این حیوانات حیرت انگیز دسته جمعی به قصد رسیدن به « اوول »، سلول ماده، حركت می كنند.
تخمدان یك زن جوان تقریباً شامل سیصد هزار هزار تخمك نارس است، ولی از همه ی اینها در حدود چهار صد عددشان رسیده و بالغ می شوند.
هنگام قاعدگی، تخمك، پس از ترك خوردن كیسه ای كه محتوی آن است،

﴿صفحه 63﴾
به روی دنباله های لوله ی كوتاهی كه از تخمدان تا زهدان كشیده شده می افتد و با حركت مژه های لرزان این لوله، خود را به زهدان می رساند و به این ترتیب تخمدان خود را برای پذیرش اسپر نر آماده می كند !

مرحله ی چهارم : ایجاد از آب بی ارزش

( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَة مِن ماء مَهین )(63).
« آنگاه خدا نسل بشر را از چكیده و خلاصه ی آب بی مقدار پدید آورد ».
اسپرها یعنی همان كرمك ها و به تعبیر قرآن مجید علق ها و یاخته های جنسی نر با ماده ی لزجی، همراه نطفه ی مرد خود را به دهانه ی رحم می رسانند و پس از رسیدن به داخل رحم ناگهان نبرد شگفتی میان آنان به وقوع می پیوندد.
در این نبرد عجیب دویست میلیون اسپر شركت دارند كه با سرعت 15 كیلومتر در ساعت برای تصرف تخمك زن به سوی آن حركت می كنند و طولی نمی كشد كه اولین صفوف اسپرها به جدار تخمك می رسند.
ناگهان هزاران كرمك، تخمك را در بر می گیرند. كرمكها كه دم هایشان به سرعت می جنبد در زیر ذره بین به چمن زاری می مانند كه با وزش نسیم، موج می زنند و تا زمانی كه یكی از كرمك ها نتواند خود را در آغوش تخمك فرو برد این عمل ادامه دارد.
هر اسپری كوشش می كند اولین نفری باشد كه به درون تخمك وارد می گردد، تا این كه اولین اسپر پوسته را می شكافد و وارد تخمك می شود و به محض ورود دُم كرمك قطع شده محل ورود متورم می شود. در این هنگام پروتوپلاسمای تخمك نیز منقبض گشته، مایعی از خود خارج می كند تا

﴿صفحه 64﴾
كرمك های دیگر نتوانند وارد آن شوند.
بنابراین از دویست میلیون اسپر تنها یك اسپر با تخمك می آمیزد و انسان تولید می شود ; و چنانچه اراده ی حق و رحمت واسعه اش تعلق بگیرد دو یا سه اسپر وارد می شود در این صورت در رحم زن دوقلو یا سه قلو پرورش می یابد.

مرحله ی پنجم : امشاج « سلول تخم »

( إِنّا خَلَقْنَا الإنْسانَ مِن نُطْفَة أَمْشاج... )(64).
« ما انسان را از نطفه ی مخلوط پدید آوردیم ».
برای این كه انسانی به وجود آید، ابتدا باید تخمك، یعنی یاخته ی جنسی ماده كه یكی از كرمك ها را در بر گرفته، وارد رحم شود. تخمك، دانه ی سپیدی است كه 250 هزار بار از یاخته ی جنسی نر یعنی اسپر بزرگتر است ; به این خاطر وقتی تخمك با سیل اسپر برخورد می كند، یكی از آنها را در خود فرو می برد و با كرموزوم های سلول نر كه تعدادشان به نصف تقلیل یافته با كروموزوم های سلول تخمك می آمیزد و در نتیجه موجود تازه ای بنام سلول تخم پدید می آید كه در اصطلاح قرآن « امشاج » نامیده شده.
اگر بهترین وضع زندگی برای سلول نر و سلول ماده فراهم باشد، قادر به ادامه ی زندگی نیستند و به زودی می میرند ; مگر آن كه با یكدیگر تركیب شوند و سلول تخم، یا به تعبیر قرآن « امشاج » را به وجود آورند.
پس از عمل لقاح، سلول تخم شروع به تقسیم می نماید ; ابتدا به دو سپس به چهار و هشت و... تقسیم می شود و به همین صورت بر اثر تقسیمات متوالی، توده ای سلولی به وجود می آید.

﴿صفحه 65﴾