فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مرحله ی دوم : آب

( هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ المآءِ بَشَراً... )(61).
« اوست كه بشر را از آب آفرید ».
از نظر زیست شناسان انسان به اسفنجی می ماند كه او را آب فرا گرفته است. جسم یك فرد هفتاد كیلویی از پنجاه لیتر آب تشكیل شده است و این نسبت ثابت است.
اگر شخصی بیست درصد آب بدنش را از دست بدهد، دیگر سلامتی خود را باز نخواهد یافت.
آب یاخته های بدن انسان دارای مقدار زیادی پتاسیم می باشد و عملا فاقد نمك است، ولی آب خارج از یاخته ها عملا پتاسیم ندارد، بلكه دارای مقدار زیادی نمك است و این تركیب آب خارج از یاخته ها جزء به جزء به آب دریایی شباهت دارد كه میلیون ها سال قبل اولین اشكال حیات در آن شكل می گرفت و بعداً زمانی كه موجودات آبی به خشكی روی آوردند دریای درون را نیز با

﴿صفحه 62﴾
خود آوردند، چون بدون آن زندگی برای آنها در خشكی ممكن نبود.
آری، این است معجزه ی شگفت انگیز قرآن، كه در صحرایی خشك و سوزان و بدون ابزار علمی و در جامعه ای بی سواد اعلام كرد : اوست كه بشر را از آب آفرید.

مرحله ی سوم : علق

( خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَق )(62).
« پروردگار انسان را از علق « كرمكی شبیه زالو » آفرید ».
« علق » در لغت كرمكی است كه به دیواره ی رحم زن می چسبد ; و به معنای زالو و حیوان شناور خون خوار نیز آمده است. امروزه وقتی اسپرماتوزئید را زیر میكروسكوپ می گذارند، انبوه كثیری از كرمك های زنده ی شناوری را مشاهده می كنند كه این كرمك ها وقتی وارد رحم می شوند مانند زالو به دیواره ی رحم می چسبند.
اسپرماتوزئید در حدود چهار سانتیمتر مكعب است، كه در هر یك سانتیمتر آن صد تا دویست میلیون حیوان زنده ی شناور یافت می شود. این حیوانات حیرت انگیز دسته جمعی به قصد رسیدن به « اوول »، سلول ماده، حركت می كنند.
تخمدان یك زن جوان تقریباً شامل سیصد هزار هزار تخمك نارس است، ولی از همه ی اینها در حدود چهار صد عددشان رسیده و بالغ می شوند.
هنگام قاعدگی، تخمك، پس از ترك خوردن كیسه ای كه محتوی آن است،

﴿صفحه 63﴾
به روی دنباله های لوله ی كوتاهی كه از تخمدان تا زهدان كشیده شده می افتد و با حركت مژه های لرزان این لوله، خود را به زهدان می رساند و به این ترتیب تخمدان خود را برای پذیرش اسپر نر آماده می كند !

مرحله ی چهارم : ایجاد از آب بی ارزش

( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَة مِن ماء مَهین )(63).
« آنگاه خدا نسل بشر را از چكیده و خلاصه ی آب بی مقدار پدید آورد ».
اسپرها یعنی همان كرمك ها و به تعبیر قرآن مجید علق ها و یاخته های جنسی نر با ماده ی لزجی، همراه نطفه ی مرد خود را به دهانه ی رحم می رسانند و پس از رسیدن به داخل رحم ناگهان نبرد شگفتی میان آنان به وقوع می پیوندد.
در این نبرد عجیب دویست میلیون اسپر شركت دارند كه با سرعت 15 كیلومتر در ساعت برای تصرف تخمك زن به سوی آن حركت می كنند و طولی نمی كشد كه اولین صفوف اسپرها به جدار تخمك می رسند.
ناگهان هزاران كرمك، تخمك را در بر می گیرند. كرمكها كه دم هایشان به سرعت می جنبد در زیر ذره بین به چمن زاری می مانند كه با وزش نسیم، موج می زنند و تا زمانی كه یكی از كرمك ها نتواند خود را در آغوش تخمك فرو برد این عمل ادامه دارد.
هر اسپری كوشش می كند اولین نفری باشد كه به درون تخمك وارد می گردد، تا این كه اولین اسپر پوسته را می شكافد و وارد تخمك می شود و به محض ورود دُم كرمك قطع شده محل ورود متورم می شود. در این هنگام پروتوپلاسمای تخمك نیز منقبض گشته، مایعی از خود خارج می كند تا

﴿صفحه 64﴾
كرمك های دیگر نتوانند وارد آن شوند.
بنابراین از دویست میلیون اسپر تنها یك اسپر با تخمك می آمیزد و انسان تولید می شود ; و چنانچه اراده ی حق و رحمت واسعه اش تعلق بگیرد دو یا سه اسپر وارد می شود در این صورت در رحم زن دوقلو یا سه قلو پرورش می یابد.