فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مراحل شكل گیری حیات انسان

قرآن مجید حیات جنینی انسان را به اطوار و مراحل مختلفی تقسیم كرده، می فرماید :
( وَقَدْ خَلَقَكُم أَطْوَاراً )(59).
« خدا شما را در مراحل مختلفی آفرید ».

مرحله ی اول : خاك

( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طین )(60).
« ما انسان را از عصاره و فرآورده های خاك آفریدیم ».
نطفهی انسان مولود غذاهای گوناگونی است كه از نباتات و گوشت و لبنیات

﴿صفحه 61﴾
سرچشمه می گیرد. حیوانات هم از نباتات تغذیه می كنند و نباتات هم از خاك مایه می گیرند.
بنابراین نطفه ی انسان كه بعداً به صورت انسانی درمی آید مولود خاك است. اكتشافات جدید هم نشان می دهد عناصری كه زمین در بردارد از قبیل : آهن، مس، كلسیم، ید و... عصاره ی آنها در انسان وجود دارد و انسان دائم به وسیله ی نباتات و حیوانات از عصاره های مواد خاكی تغذیه می كند و به تولید مثل برمی خیزد.

مرحله ی دوم : آب

( هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ المآءِ بَشَراً... )(61).
« اوست كه بشر را از آب آفرید ».
از نظر زیست شناسان انسان به اسفنجی می ماند كه او را آب فرا گرفته است. جسم یك فرد هفتاد كیلویی از پنجاه لیتر آب تشكیل شده است و این نسبت ثابت است.
اگر شخصی بیست درصد آب بدنش را از دست بدهد، دیگر سلامتی خود را باز نخواهد یافت.
آب یاخته های بدن انسان دارای مقدار زیادی پتاسیم می باشد و عملا فاقد نمك است، ولی آب خارج از یاخته ها عملا پتاسیم ندارد، بلكه دارای مقدار زیادی نمك است و این تركیب آب خارج از یاخته ها جزء به جزء به آب دریایی شباهت دارد كه میلیون ها سال قبل اولین اشكال حیات در آن شكل می گرفت و بعداً زمانی كه موجودات آبی به خشكی روی آوردند دریای درون را نیز با

﴿صفحه 62﴾
خود آوردند، چون بدون آن زندگی برای آنها در خشكی ممكن نبود.
آری، این است معجزه ی شگفت انگیز قرآن، كه در صحرایی خشك و سوزان و بدون ابزار علمی و در جامعه ای بی سواد اعلام كرد : اوست كه بشر را از آب آفرید.