فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

انسان شریف ترین مهمان جهان

به دنبال آراسته شدن خانه ی هستی و نظام گرفتن جهان و آماده شدن موادّ لازم و گسترده شدن سفره ی كامل نعمت ها، اراده ی حضرت محبوب بر این تعلق گرفت كه از باب رحمت و مهربانیش، مهمانی شریف و موجودی محترم و مخلوقی مركّب از جسم و جان و مغز و قلب و فطرت و كرامت به عنوان خلیفه ی معنوی خود برای مدتی اندك در مهمانخانه ی جهان بر تخت تكلیف

﴿صفحه 60﴾
قرار دهد، تا با استفاده از همه ی نعمت ها كه بر اثر فعالیت های مستمر عناصر هستی به وجود می آید، قدرت و انرژی كسب كند و آن را هماهنگ با كتاب های آسمانی و هدایت انبیا و امامان، در راه بندگی و عبادت خالق و خدمت به مخلوق و هم نوع خود بكار گیرد ; سپس از دالان مرگ وارد جهان دیگر شود و در آنجا برای ابد به مزد كوشش ها و تلاش های مثبتش از نعمت های بی پایان مادی و معنوی حق در بهشت عنبر سرشت بهره مند شده، جاودانه در سایه ی رحمت حق به سلامت و خوشی و سرور و شادمانی بماند.
اكنون به تماشای آثار رحمت واسعه ی حق كه از هر طرف ظاهر و باطن انسان را فرا گرفته می نشینیم.

مراحل شكل گیری حیات انسان

قرآن مجید حیات جنینی انسان را به اطوار و مراحل مختلفی تقسیم كرده، می فرماید :
( وَقَدْ خَلَقَكُم أَطْوَاراً )(59).
« خدا شما را در مراحل مختلفی آفرید ».

مرحله ی اول : خاك

( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طین )(60).
« ما انسان را از عصاره و فرآورده های خاك آفریدیم ».
نطفهی انسان مولود غذاهای گوناگونی است كه از نباتات و گوشت و لبنیات

﴿صفحه 61﴾
سرچشمه می گیرد. حیوانات هم از نباتات تغذیه می كنند و نباتات هم از خاك مایه می گیرند.
بنابراین نطفه ی انسان كه بعداً به صورت انسانی درمی آید مولود خاك است. اكتشافات جدید هم نشان می دهد عناصری كه زمین در بردارد از قبیل : آهن، مس، كلسیم، ید و... عصاره ی آنها در انسان وجود دارد و انسان دائم به وسیله ی نباتات و حیوانات از عصاره های مواد خاكی تغذیه می كند و به تولید مثل برمی خیزد.