فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد1

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش: عباس گرایی

بخش دوم: راه و راهنماشناسی فاطمه(علیها السلام)

﴿ صفحه 244 ﴾
﴿ صفحه 245 ﴾

مقدمه

صدیقة طاهره(علیها السلام) در بخش نخست خطبة مبارک خویش با بیان فرازهایی پرمحتوا و زیبا درس‌هایی از خداشناسی را تعلیم فرمودند. اکنون در بخش دوم از سخنان دُرَربار خویش، با بیانی که ویژة خاندان وحی و نبوت است، و در قالب شهادت به رسالت پدر گرامی خویش و بیان اوصاف ایشان به تبیین فلسفة نبوت و بعثت انبیای الهی پرداخته، اسراری بسیار مهم و دقیق را بیان می‌فرمایند که باید بدانها دقت كرد.
﴿ صفحه 246 ﴾
﴿ صفحه 247 ﴾

فصل اول: برگزیده خدا

وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِی مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إخْتَارَهُ قَبْلَ أَنْ أرْسَلَهُ وَسَمّاهُ قَبْلَ أن اجْتَباهُ وَاصْطَفاهُ قَبْلَ أن ابْتَعَثَه إذ الخَلائِقُ بِالْغَیبِ مَكْنُونَةٌ وَبِسَتْرِ الأهَاوِیلِ مَصونَةٌ وَبِنهایةَ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ؛ و شهادت می‌دهم که پدرم بنده و فرستادة خداست. خدای تعالی او را انتخاب کرد پیش از آنکه او را به‌سوی مردم بفرستد؛ و او را تعیین کرد پیش از آنکه او را برگزیند و او را تصفیه کرد پیش از اینکه او را مبعوث کند؛ آن هنگام که مخلوقات در عالم غیب پنهان بودند و پرده‌هایی بسیار حیرت‌انگیز آنها را پوشانده بود و محافظت می‌کرد و مقرون به نهایت عدم بودند.