فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

رحمت آوردن به ناتوان

در رابطه با دومین حق واجب كه ادایش بر همگان لازم است و آن رحمت آوردن به حال ناتوان و جبران خلأهای او و یاری رساندنش برای برپا شدن خیمه ی زندگی اش و اداره شدن امورش در یكی از فصل های گذشته ی این نوشتار مطالبی ذكر شد .

یاری دادن به نیكوكار

نیكان جامعه كه در نیكوكاری و امور مثبت و خیر چون حلّ مشكلات مردم ، ساختن مساجد ، مدارس ، مراكز بهداشتی ، دار الایتام و خدمت به مناطق محروم سر از پا نمی شناسند ، گاهی دچار كمبود وقت و زمانی گرفتار تنگدستی و هنگامی با مشكلات و مضیقه های كمرشكن روبرو می شوند كه سبب كندی یا توقف كار باارزششان می شود و از این جهت دچار فشار روحی و حسرت و غم و اندوه فراوان می گردند
برای این كه چنین مسائلی مانع حركت الهی آنان نشود ، پیامبر بزرگ اسلام یاری رساندن به آنان را به هر شكلی كه برای مردم میسّر است واجب و لازم دانسته اند .
در چنان موقعیت هایی اگر مردم نسبت به آنان سهل انگاری و كوتاهی كنند ، گناه بزرگی مرتكب شده اند و در بقای خلأهای معنوی و شرعی و مادی جامعه كه خود زمینه ی پدید آمدن فساد است شریكند و از این راه مورد خشم و سخط حق
﴿صفحه 388﴾
قرار می گیرند و راه بهشت را به روی خود مسدود می كنند .

آمرزش خواهی برای گناهكار

در روایات آمده كه ممكن است انسان در حق خود دعا كند ولی دعایش مستجاب نشود ، اما اگر در حق دیگران دعا كند خدای مهربان دعا و درخواستش را مستجاب می كند و به خاطر آن دعا كه در حق دیگری نموده پاداش و اجرش می دهد .
بر همین اساس پیامبر بزرگوار اسلام دعا در حق گناهكار و در حقیقت آمرزش خواستن برای او را از پیشگاه حضرت ربّ حقی واجب بر عهده ی مردم مسلمان و جامعه ی ایمانی می داند .
آمرزش خواهی برای گناهكار حقیقتی است محبوب حق ، به همین خاطر خدای مهربان به پیامبر اسلام كه دعایش به درگاه او مستجاب بود فرمان می دهد كه برای امت از من طلب آمرزش كن :
( وَاسْتَغْفِر لَهُم )(556) .
و بر ایشان آمرزش بخواه .
آمرزش خواهی برای گناهكار از خصلت های بارز پیامبران و امامان معصوم و اولیای خدا بود .
حضرت سجاد (علیه السلام) در سحرهای ماه رمضان به طور گسترده از خدای عزیز برای همه درخواست آمرزش می كردند:
اللهمّ اغفِر لِحَیِّنا وَمَیِّتِنا وَشاهِدِنا وَغائِبِنا ، وذَكَرِنا وإناثِنا ، صغیرِنا وكبیرِنا ،
﴿صفحه 389﴾
حُرِّنا وَمَملوكِنا(557) .
خدایا زندگان و مردگان و حاضران و غایبان و مردان و زنان و كودكان و بزرگسالان و آزادگان و بردگان ما را مورد آمرزش قرار ده .