فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

احسان پیامبر به اهل مكه

پیامبر بزرگوار اسلام سیزده سالی كه در شهر مكه مردم را به هدایت الهی فرا خواند از ناحیه ی مردم دچار آسیب ها و رنج ها و بلاهای گوناگونی شد .
برخی از یارانش را با شكنجه های گوناگون كشتند ، عده ای را از دیار و وطن آواره كردند ، گروهی را به شدت مورد آزار قرار دادند و از هر جهت به خود آن حضرت سخت گرفتند و او را به آزارهای بدنی و روحی دچار ساختند ، تهمت جنون و سحر و دروغگویی به او زدند و بارها با سنگ و چوب به وی حمله كردند ، پس از مهاجرت به مدینه جنگ های سختی به او تحمیل نمودند .
﴿صفحه 248﴾
زمانی كه اسلام و اهلش در سایه ی قرآن به اوج قدرت رسیدند به فرمان پیامبر بی آن كه اهل مكه خبردار شوند مكه را محاصره كردند و با پیروزی ـ بدون خون ریزی ـ به مسجد الحرام درآمدند و همان سخنی را كه یوسف با برادرانش گفت ، به اهل مكه گفتند كه امروز هیچ ملامت و سرزنشی بر شما نیست بروید و راحت باشید كه همه ی شما را آزاد نمودم ، سپس به اهل مكه با رویی گشاده احسان و نیكی كرد و بهترین درس اخلاق را به مردم جهان و بویژه به قدرتمندان آموخت !

6 ـ صله ی رحم با كسی كه با تو قطع پیوند نموده

مسأله ی صله ی رحم از مسائل بسیار مهمی است كه قرآن مجید و روایات بر آن تأكید فراوان دارند .
قرآن و روایات به انسان سفارش دارند كه اگر یكی از افراد خانواده ات با تو قطع پیوند كرد تو با او قطع رابطه مكن بلكه مسأله ی صله ی رحم را نسبت به او به كار بگیر و از این راه به تلطیف روح او كمك كن و وی را در بند لطف و محبت خود انداز .
در فصول گذشته ی این نوشتار به بخشی از آیات و روایات صله ی رحم اشاره شد .
﴿صفحه 249﴾

قال علی (علیه السلام) : اللِسانُ میزانُ الإنسانِ ، العینُ رائِدُ القَلبِ
هدایة العلم : 458 ـ 558

بخش یازدهم: ( قسمت دوم وصایات حضرت حق به پیامبر ) زبان و چشم صالحان

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) :أوصانی ربی بتسع . . . وأن یكون صمتی فِكراً ومَنطقی ذِكراً ونَظری عبرا(327) .