فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

گذشت حضرت یوسف از برادران

برادران یوسف به خاطر حسدورزی به یوسف ، او را با حیله و تزویر از دامن پرمهر پدر و آغوش محبت وی جدا كردند و در بیابان كنعان پس از این كه او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند ، پیراهن از بدنش درآوردند و او را به چاه انداختند ، ولی هنگامی كه در سفر سوم مصر او را شناختند و وی را در اوج قدرت و عظمت دیدند در برابر آن همه ستم جز این جواب را ـ كه قرآن مجید بیان داشته ـ نشنیدند :
﴿صفحه 244﴾
( . . . لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ )(321) .
امروز بر شما ملامت و سرزنشی نیست ، خدا شما را مورد مغفرت قرار می دهد و او مهربان ترین مهربانان است .

گذشت امام سجّاد از كنیز خطاكار

امام از كنیزش خواست آب به روی دستش بریزد تا برای نماز آماده شود ، ناگاه آفتابه ی پرآب از دست كنیز رها شد و با سر حضرت سجاد (علیه السلام) برخورد كرد و سر آن حضرت را شكست . امام به جانب او سر برداشت . كنیز گفت : خدا می گوید خشم خود را فرو خورید . امام فرمود : خشم را فرو خوردم . كنیز گفت : و از مردم گذشت كنید . حضرت فرمود : خدا از تو بگذرد . كنیز گفت : خدا نیكوكاران را دوست دارد . حضرت فرمود : برو كه برای رضای خدا آزادی(322) .

گذشت شگفت انگیز پیامبر

امام باقر (علیه السلام) فرمود : زن یهودیّه ای را كه گوشت گوسفندی به زهر آمیخته و به عنوان هدیه خدمت رسول خدا آورده و آن جناب از آن تناول فرموده بود ، دستگیر كردند و به محضر رسول خدا آوردند . حضرت به او فرمود : چه چیزی تو را به انجام این كار واداشت ؟ گفت : نزد خود فكر كردم اگر پیامبر است این گوشت زهرآلود به او زیان نمی رساند و اگر پادشاه است مردم از او راحت می شوند . پیامبر او را بخشید !!(323)
﴿صفحه 245﴾