فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

من هم مانند تو اشتباه می كنم

عوف بن عبدالله خدمتكاری داشت كه هرگاه اشتباه می كرد به او می گفت : دقیقاً تو هم مانند آقا و مولایت عوف بن عبدالله هستی ، به همان صورت كه تو نسبت به مولایت كه من هستم اشتباه می كنی من هم شبانه روز چند بار نسبت به مولایم اشتباه می كنم . دو نفری ما در این زمینه یكی هستیم .
روزی خدمتكار مرتكب كاری شد كه عوف بن عبدالله به شدت خشمگین شد ، وی را صدا زد و گفت : امروز چنان مرا به خشم آوردی كه می خواستم تو را به عقوبت سختی دچار كنم ، ولی به تو می گویم در راه خدا آزادی كه حق زدن از من سلب شود ، برو كه خدا تو را به من سفارش كرده كه از تو گذشت كنم .

گذشت حضرت یوسف از برادران

برادران یوسف به خاطر حسدورزی به یوسف ، او را با حیله و تزویر از دامن پرمهر پدر و آغوش محبت وی جدا كردند و در بیابان كنعان پس از این كه او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند ، پیراهن از بدنش درآوردند و او را به چاه انداختند ، ولی هنگامی كه در سفر سوم مصر او را شناختند و وی را در اوج قدرت و عظمت دیدند در برابر آن همه ستم جز این جواب را ـ كه قرآن مجید بیان داشته ـ نشنیدند :
﴿صفحه 244﴾
( . . . لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ )(321) .
امروز بر شما ملامت و سرزنشی نیست ، خدا شما را مورد مغفرت قرار می دهد و او مهربان ترین مهربانان است .

گذشت امام سجّاد از كنیز خطاكار

امام از كنیزش خواست آب به روی دستش بریزد تا برای نماز آماده شود ، ناگاه آفتابه ی پرآب از دست كنیز رها شد و با سر حضرت سجاد (علیه السلام) برخورد كرد و سر آن حضرت را شكست . امام به جانب او سر برداشت . كنیز گفت : خدا می گوید خشم خود را فرو خورید . امام فرمود : خشم را فرو خوردم . كنیز گفت : و از مردم گذشت كنید . حضرت فرمود : خدا از تو بگذرد . كنیز گفت : خدا نیكوكاران را دوست دارد . حضرت فرمود : برو كه برای رضای خدا آزادی(322) .